I Bergen kunne man i Bergensavisen i dag lese at Høyre nå nærmer seg 40% oppslutning. Helt nøyaktig får partiet 38,1% på målingen som TNS Gallup har utført. Det er en fremgang på 5,8% siden forrige måling.

I går kunne vi lese i Stavanger Aftenblad at Høyre får 34,3%, som plasserer partiet på omtrent samme resultat som i kommunevalget i 2007. Det valget var Stavanger Høyres nestbeste valg noensinne. Denne partimålingen er utført av Sentio på oppdrag fra Stavanger Arbeiderparti. Dette er den første lokale målingen som er foretatt siden kommunevalget i 2007.