Nesten 600 har meldt seg for å være med på å utvikle den politikken landet skal styres etter når vi vinner stortingsvalget i 2013. Det er rekord!

Oslo Høyre startet sitt arbeid med programprosessen allerede høsten 2011 for å være tidlig ute med innspill og mulighet til å påvirke Høyres nasjonale politikk. Det er gjennom tidlig engasjement og innsats lokalt en utvikler politikk og finner frem til de gode løsningene som viser hva som er Høyre i praksis.

Oslo Høyre har delt inn deltagerne og arbeidet i ulike faggrupper og hver av disse gruppene skal ha en leder og en sekretær. Formålet med gruppene er først og fremst å legge til rette for utviklingen av ny politikk. I dette ligger det også mye opplæring da komiteene må sette seg inn i mange nye tema og spørsmål. Gruppene blir både en debattarena og et sted hvor deltakerne får høre utfordrende innlegg fra ulike fagmiljøer. Prosessen vil også inkludere aktivt pressearbeid, hvor gruppene skal vise Høyres åpne og engasjerende debatt i praksis.

For mer informasjon om hvordan Oslo Høyre jobber med programarbeidet, kontakt Oslo Høyre ved informasjonssjef Pia Kristine Prestmo her.