Stoltenberg-regjeringen har ansatt 534 nye medarbeidere i regjeringskvartalet siden de rødgrønne overtok makten. Driftsutgiftene i statsetatene har økt med 53 milliarder kroner side 2005, skriver Aftenposten. Det får Høyre til å reagere.

- En bekymringsfull og overraskende sterk vekst. Dette er ikke byråkratenes feil, dette er Jens Stoltenbergs ansvar, sier Høyres nestleder Jan Tore Sanner til Aftenposten.

- Det er et problem hvis penger vi bevilger til vei og jernbane blir spist opp av flere ansatte i Jernbaneverket og Veivesenet. Jeg savner en politisk vilje i regjeringen til å modernisere det statslige apparatet, og evne til å gjennomføre nødvendig effektivisering, legger han til.

Veksten i antall byråkrater i regjeringsapparatet fortsetter i rekordhøyt tempo, skriver avisen. I mange underliggende etater er veksten enda høyere. Utlendingsdirektoratet, Veivesenet, Bufetat, domstolene og NAV trekkes frem som eksempler på det.

  • Antallet ansatte i departementene har økt med 15 prosent til 4300 fra 2005 til 2012.
  • Antallet byråkrater har økt mer enn antallet fastleger.
  • Veksten i regjeringsapparatet er dobbelt så stor som i politiet.

- Vi ser tegn på at byråkratiseringen øker, mens gjennomføringskraften har sunket. På Stortinget ser vi at vi får færre saker fra regjeringen enn før, sier Sanner til Aftenposten.

Les hele saken i Aftenposten torsdag 25. oktober.