Det har lenge værtvanskelig å rekruttere førskolelærere til barnehagene. Det var stor konkurranse mellom kommunene både lønnsmessig og andre type fordeler.

HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus ) og en rekke kommuner, deriblant Frogn, etablerte et førskolelærerstudium der studentene kunne kombinere jobb og skole over 4 år. Dette har vært en stor suksess, blant annet i Frogn.

Følgende avtaler ble inngått med den enkelte i Frogn kommune:

  • De skulle jobbe i 60 % stilling
  • De fikk lønn i 80 % stilling
  • De bekostet 20 % selv
  • De jobbet i barnehagen i skolens ferier (minus vanlig ferie)
  • Dersom noen av dem avsluttet studiet ett år, to år eller 3 år, fikk dette en økonomisk konsekvens ved at de måtte tilbakebetale deler av kommunens utgifter.
  • Ved endt studie fikk de en bindingstid på 2 år
  • Siste semester måtte dekkes av studentene selv (de jobbet da ikke i barnehagene)