I Norge har vi et stort behov for faglært arbeidskraft, samtidig ser vi at elever som velger yrkesfag har et stort frafall og bare to tredjedeler av de som begynner fullfører utdanningen. At flere lykkes på yrkesfag er viktig både for den enkelte og samfunnet. Høyre har tidligere kommet med flere forslag til styrking av fagene.

I fjor la Høyre frem en rekke forslag til styrking av yrkesfagene i ”Yrkesfagløftet”. - Målet er gode fagfolk, ikke at flest mulig skal oppnå studiekompetanse .Vi må ikke glemme at vi også i fremtiden vil ha behov for at mer enn halvparten har en skikkelig yrkesutdannelse. Høyre vil heve statusen til yrkesfagene, sa Erna Solberg ved lanseringen.

Forslagene vakte den gang ingen begeistring hos Kristin Halvorsen og ble stemt ned i Stortinget av de rødgrønne.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen lanserte onsdag et nytt grep i kampen for å holde elevene på yrkesfag og hindre dem i å falle fra. Halvorsen varslet at eksamen i engelsk blir endret slik at yrkeselever lokalt vil få eksamen i engelsk som skal tilpasses de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

- I dag registrerer jeg at regjeringen beveger seg i Høyres retning, bare så altfor sakte. Skulle ønske at jeg kunne si at Regjeringen var i mål med sine tiltak for yrkesretting, men det er den ikke! Kunnskapsministeren må ta på alvor at arbeidslivet etterlyser lærlinger med bedre forkunnskaper i det faget man tegner lærekontrakt i, sier Aspaker.

Flere yrkesfaglærere fra arbeidslivet
For Høyre er mer yrkesrelevant eksamen i engelsk er ikke nok. Både lærere og en rekke bransjeorganisasjoner har etterlyst tydeligere yrkesretting også i andre sentrale fellesfag; norsk, matematikk og naturfag.
- Vi mener det kreves nye eksamener også i disse fagene slik vi foreslo i Yrkesfagløftet og regjeringspartiene har gått imot, sier Aspaker.

Fag- og bransjekunnskap handler i mange tilfeller også om å kunne lese fagstoff og arbeidsmanualer på andre språk enn norsk og engelsk. Høyres syn er at yrkesopplæringen i de bransjene dette gjelder, må ta hensyn til dette.

I tillegg til yrkesretting av basisfagene etterlyser Høyre dessuten en innsats for rekruttering av yrkesfaglærere fra arbeidslivet, som kan gjøre opplæringen mer relevant gjennom fersk bransjeerfaring. Det er også et behov for økt fleksibilitet og alternative opplæringstilbud for elever som sliter. I dag er det vanskelig å komme i gang med slike tiltak uten lange forutgående utredningsrunder i PP-tjenesten/spesialpedagogiske hjelpeapparatet. Dette oppleves som unødig stigmatiserende og elevene taper fremdrift i utdanningen.

Fritt skolevalg
Hvis regjeringen mener motivasjon er viktig for elevene burde de også gi mulighet til ny eksamen før skolestart for elever som stryker og si ja til fritt skolevalg. Da slipper elevene å påtvinges utdanningstilbud de ikke ønsker, avslutter Aspaker.

Se også:
NRK: Elisabeth Aspaker kommenterer regjeringens tiltak og får støtte fra frisørene, en av de store yrkesfaggruppene. Se innslaget

Aftenposten: Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning. Hele saken