- Religion og livssyn skal ha en sentral plass i samfunnet. Den enkelte skal ha frihet til å leve sitt religiøse liv uten innblanding av staten, påpeker Svein Harberg, Høyres kirke- og livssynspolitiske talsmann.

Kirkeforliket

Høyre var sentral i fremforhandlingen av den politiske avtalen som ligger til grunn for Grunnlovsforslagene, det såkalte Kirkeforliket, inngått mellom alle partier på Stortinget 10.april 2008.

Stortinget vedtar mandag endringer i Grunnloven som endrer forholdet mellom Den norske kirke og staten.

Kristne arv

- Det er den samme kirken som statskirken har vært som nå blir folkekirken. De som er bekymret for at kristendommen fjernes fra samfunnet kan vi berolige med at den kristne arv fortsatt skal ligge til grunn for samfunnsutviklingen vår, sier Harberg.

- Folkekirken blir et trossamfunn på lik linje med andre trossamfunn. Folkekirken skal selv styre sin teologiske del av sin virksomhet, og staten skal ikke lenger blande seg inn i lærermessige spørsmål i kirken, legger han til.

Høyres livssynspolitiske utvalg leverte tidligere i år sine anbefalinger til partiet, som du kan lese her.