Det er svært gledelig at de autoritære regimene i Egypt og Tunisia har falt som følge av folkelige opprør. Høyres landsmøte uttrykker sin støtte til kampen for demokrati og mot undertrykkelse både i disse landene og i resten av regionen. Høyre tar sterk avstand fra volden som har vært benyttet mot demonstranter i land som Syria og Libya.

Både regionen og dens naboland i Europa har alt å vinne på et mer stabilt, demokratisk og økonomisk vellykket Midt-Østen.

Vi har sett diktaturers fall. Det som gjenstår, er å se demokratier reise seg. Vi må støtte ambisjonen og håpet om at omveltningene vi nå ser vil resultere i genuine folkestyrer. Norge og Europa må stille opp med praktisk hjelp og bistand til demokratibygging. For å lykkes, må befolkningen eie prosessen, og eie de institusjonene som vokser ut av den. Demokratiet må, på samme måte som opprøret, skapes nedenfra.

I lys av avtalen mellom Fatah og Hamas av 27. april vil Høyres landsmøte sette som forutsetning for støtte til en eventuell samlingsregjering med ulike palestinske fraksjoner at den såkalte Kvartettens krav, blant annet om støtte til Israels rett til eksistens og avstandstagen fra vold og terror, etterleves.

Høyre ønsker at norske myndigheter er tydelige i sin støtte til de som kjemper for demokrati og mot diktatorers overgrep mot egen befolkning, også hvis det kreves militære bidrag.

Høyres landsmøte uttrykker sin støtte til de norske soldatene som bidrar i kampen mot terror og undertrykkelse i Afghanistan og Libya.

Høyres landsmøte vil:

  • uttrykke sin støtte til demokratiske krefter i Midt-Østen og Nord-Afrika
  • arbeide for at demokrati og menneskerettigheter får en større plass i norsk utviklingspolitikk
    • stille krav om demokratisk utvikling i retning av rettsstat, markedsøkonomi, og frie valg til alle som skal motta norsk bistand
    • bidra med hensiktsmessige ressurser både av militær og humanitær art