Høyres landsmøte er sterkt urolig for den politiske og menneskerettslige utviklingen i flere land i våre nærområder. I Russland synes en sterk statsmakt lite villig til å innføre reelt demokrati og gjennomføre nødvendige reformer av sivilt samfunn og rettsvesen. Hviterussland er Europas siste diktatur, med et regime som på det groveste undertrykker borgernes grunnleggende politiske og sivile rettigheter.

Situasjonen i Ukraina i forkant av parlamentsvalget til høsten er dypt bekymringsfull. Landet slites mellom øst og vest, mellom stagnasjon og reform og mellom autoritært styre og demokrati. Tidligere statsminister Julia Timosjenko og flere andre opposisjonelle er tiltalt eller allerede dømt til lengre fengselsstraffer etter politisk motiverte rettssaker. Soning skjer under kritikkverdige forhold. Høyres landsmøte fordømmer behandlingen av Julia Timosjenko og andre opposisjonspolitikere i Ukraina.

Utviklingen i regionen vil få betydning for det fremtidige Europa, og er på ingen måte likegyldig for Norge. Dette skjer i våre nærområder. I et fritt og demokratisk Europa er disse tre landene nå stadig mer iøynefallende unntak. Det er i Norges og hele Europas interesse å støtte sterkt opp om demokrati, sivilsamfunn og menneskerettigheter i Russland, Ukraina og Hviterussland.

Enstemmig vedtatt av landsmøtet.