Det var fremmet 3 resolusjonsforslag, en fra Landsstyret, en fra Rogalgand Senior Høyre og en fra Buskerud Senior Høyre.
Buskerud Senior Høyre trakk etter en kort replikkveksling sitt forslag tilbake for senere bruk.

Etter noen endringer i Landsstyrets forslag ble begge resolusjonsforslagene enstemmig vedtatt.
De to resolusjonene følger vedlagt.