Åpne Høyre er ikke en formalisert del av Høyres organisasjon. I Høyre har vi ikke behov av å danne nettverk for å være synlige. Høyre slipper dyktige medlemmer til i alle tenkelige verv og posisjoner, så fremt de er dyktige i egenskap av seg selv og det de står for!

Åpne Høyre er ikke nødvendigvis enige med Høyres offisielle linje i ett og alt. Som individer forbeholder vi oss retten til å dissentere, og som en løslig gruppe individer, forbeholder vi oss retten til å dissentere i fellesskap, der det faller seg naturlig.

Når Åpne Høyre likevel er dannet er det derfor ikke på grunn av at vi trenger en plattform fordi vi ikke slipper til i partiet, men heller det motsatte.

Høyres homofile toppolitikere er ikke først og fremst homopolitikere, de er Høyrepolitikere!

En av målsettingene med Åpne Høyre er derfor å supplere våre øvrige politikkere, og å bidra i diskusjonen der vi har noe å bidra med, både innad i partiet og utad.

Åpne Høyre skal være et talerør for skeiv-blå politikk!

Åpne Høyre kan kontaktes på Facebook.