- For alle praktiske formål blir nå grunneiernes rettigheter, og hensynet til kulturarven, ivaretatt, fortsetter Thommessen.

- Statens kartverk har til nå hatt mulighet for å endre både stavemåten og navnet på gårdsbruk i Norge. Dette har vært en kilde til irritasjon, særlig der gårdsnavn og slektsnavn er sammenfallende. Mange har opplevd dette som en urimelig overkjøring - dette blir det nå en slutt på, sier Olemic Thommessen.

Regjeringen lover nå å legge frem forslag til et uavhengig klageorgan der lekmannselementet og uavhengigheten av kartverket er styrket. Samtidig er det også klart at prinsippene for endring skal endres fra å være basert på lokal muntlig dialekt, til å være tradisjonell etablert stavemåte. Stortinget er klare på at også eldre stavemåter er viktige kulturminner, og at det ikke er noe problem at stavemåten også innenfor en grend kan variere.