Delegat 301 Peter Luis Hoen Hiort

Resolusjonsforslaget slik det ligger frigjør familiene. Sosialistene vil bestemme over enkeltindividene i største mulig grad. I dag kan vi ta et oppgjør med denne reguleringen. Argumentene for reguleringen er at man ønsker likestilling. Man oppnår ikke likestilling med tvang. Høyre har alltid hatt omsorg for de svakeste i samfunnet. Her har vi mulighet til å ta et oppgjør med et system som rammer de svakeste. Resolusjonen handler om at folk skal få bestemme litt mer over sin egen andel av permisjonen. Jeg anbefaler å stemme for resolusjonen.

Delegat 162 Thor Magne Seland
Vi trenger ikke en A4-løsning. Arbeiderpartiet har med sitt 50/50 forslag snevret inn rutene i sitt ruteark nok en gang. Vårt forslag om opptjeningsrett for fedre vil utvide arket. Vi er ikke modne for å fjerne fedrekvoten ennå.

Delegat 163 Terje Jørgensen jr.
Både barn og far, hele familien, har godt av å ha far hjemme. Derfor støtter jeg forslaget fra Høyres kvinnenettverk. Dette er et valg for familien, for barnas beste. Resolusjonen forbedrer fars mulighet for permisjon og plasserer avgjørelsen der den hører hjemme, hos familien selv.

Delegat 224 Yngve Brox
Hvis man mener at det er bra at far og barn har tid sammen, så har fedrekvoten ført til det. 90 prosent av fedrene tar i dag pappaperm. De fedre som tar pappaperm bruker mer tid på barnet sitt etter permen. Flere har en rørende tro på at faren skal stå opp i forhold til arbeidsgiver og kreve fedrekvoten. Støtt dissensen!

Delegat 281 Rolf Erik Tveten (replikk)
Når jeg skal ut i arbeidslivet vil jeg ha tid til mine forhåpentlig kommende barn. Da er det min integritet, og ikke loven, som skal sikre meg det. Til motforestillingene: Dette var en utfordring for 10 år siden, men ikke i dag.

Delegat 224 Yngve Brox (svarreplikk)
Verden har gått fremover, men fedrekvoten er ikke så fryktelig gammel.

Delegat 244 Anne-Rita Nicklasson (replikk)
Jeg skjønner at Yngve Brox ikke strekker til i debatten med sin kone. Men det tror jeg flertallet av norske menn gjør. Det blir for tåpelig å redusere likestillingsdebatten til om vi trenger kvoten eller ikke. Vi tar fra menn mistilliten til at de selv ikke vil ta ut permisjon for sine barn. Det er en god Høyre-sak å gi familien mulighet til å organisere sine samliv. Ågi familiene muligheten til å velge selv.

Delegat 224 Yngve Brox (svarreplikk)
Ordningen har fungert. Mange menn vil gjerne ha tid med barna sine, men trenger kvoten til det. Høyre stiller gjerne krav til offentlige ordninger.

Delegat 222 Merethe Baustad Ranum
Mennesker er rasjonelle og foretar valg i forhold til hva som er best for sin familie og sine nærmeste. Det trengs lover og regler i samfunnet. Noen ganger er det ikke nok med uskrevne regler, men staten skal være forsiktig med å regulere privatlivet vårt. Det er ikke slik at den til enhver tid politikerbestemte modellen passer for alle. Denne saken handler om frihet til å velge selv.

Delegat 176 Birthe Taraldset
Som Høyrepolitikere er vi forpliktet til å kjempe mot politikerregulering av den helt private sfære. Det er en selvfølge for høyt utdannede kvinner at de skal dele sin permisjon med sine menn. Det er på tide å gjenvinne familiens bestemmelsesrett.

Delegat 286 Kristoffer Gustavsen
Erna Solberg sa i sin tale at alle elever er forskjellige. Slik er det også med familiene. Alle familier er forskjellige. Ingen fortjener å ha Jens Stoltenberg ved stuebordet når man skal avgjøre pappapermen. Jeg har veldig stor tillitt til familiene.

Delegat 2 Jan Tore Sanner
Det har vært en fantastisk utvikling fra jeg var barn til jeg fikk barn. Da jeg var barn var det mest naturlig at far arbeidet og mor var hjemme. I dag er det like naturlig at mor arbeider og far tar sin tørn hjemme. Denne utviklingen har ikke kommet av seg selv. Høyre har vært med på å bygge ut fedrekvoten fordi vi mener at det har bidratt til mer valgfrihet for far og for familien. Veldig mange fedre møter holdninger på sin arbeidsplass som gjør at den reelle valgfriheten ikke er til stede. Jeg er for valgfrihet, derfor vil jeg stemme for dissensen.

Delegat 226 Morten Olimb (replikk)
Jeg mener at det er helt feil at vi skal gjemme oss bak statistikk. Da setter vi kun statistikken som målet. For meg er målet familien, ikke antall pappaer som tar ut permisjon.

Delegat 2 Jan Tore Sanner (svarreplikk)
Det er ikke Jens Stoltenberg som har bestemt at vi skal ha pappaperm. Høyre har vært med på å innføre og utvide fedrekvoten.

Delegat 289 Jacob Verpe (replikk)
Holdninger er noe menn møter daglig. Holdninger skal endres hvis de er negative. Jeg tror på rett til å velge og grenser for politikk. Vi burde la folk få velge selv hvordan de skal dele foreldrepermisjonen.

Delegat 2 Jan Tore Sanner (svarreplikk)
Fedrekvoten er ikke en tvang. Det er opp til deg om du vil benytte deg av den. Jeg tror at fedrekvoten bidrar til mer valgfrihet enn den fjerner.

Delegat 116 Lene Camilla Westgaard-Halle
Jeg har tillit til min fremtidige mann. Alle forhold er basert på tillit. Problemet er bare at individet stoler mer på staten enn staten stoler på oss. Resultatet er sosialisme. Det bygger på mistillit. Jeg vet ikke om 10 uker best for meg og han som forhåpentligvis blir mitt barns far. Alle familier er forskjellige. Hvordan kan vi i Høyre stå inne for frihet under ansvar - bare ikke akkurat i dag? Tror vi at menn er så veike at de ikke klarer å få fri på jobben? Jeg tror på enkeltindividet. Jeg tror på mødrene og fedrene. Jeg tror ikke på Audun Lysbakken.

Delegat 4 Linda Cathrine Hofstad Helleland
Nå handler det om Høyres familiepolitikk for fremtiden. Da er spørsmålet om vi skal lene oss tilbake og ta til takke med de sosialdemokratiske reguleringsordningene. Vi har en forpliktelse til å kjempe for valgfrihet. Det er på tide å likestille far og mor. Høyre har tillit til enkeltmennesket. Nå er tiden inne for å gi familien full frihet i delingen av foreldrepermisjonen.

Sist endret: 20:47 - 07.05.2010