Delegat nr. 160 Petter Steen jr.
Vi i Høyre tror ikke at samfunnet består av grå og upersonlige maktstrukturer eller at det gode samfunn skapes gjennom direktiver og detaljregulering fra statlige myndigheter i hovedstaden. For oss er det innlysende at samfunnet bygges nedenfra og at det er summen av menneskers drømmer, tanker og handlinger som bringer oss fremover. Vår politikk er tuftet på at mennesker skal ha frihet for seg selv og ansvar for hverandre. Vi tror på lokal frihet, ikke lokale tvangstrøyer. Vi må kreve av Arbeiderpartiet at de forteller velgerne hva de vil bruke makten til. Mange av Høyres lokalforeninger og fylkeslag er allerede godt i gang med både nominasjons- og programarbeidet foran det viktige valget i 2011. Vi tror ikke at det offentlige skal løse alle oppgaver. Et samfunn uten mangfold er et fattig samfunn. Derfor er en aktiv kulturpolitikk et kjennetegn for en god Høyrekommune. Vi vil også alltid kjempe for retten til å være annerledes. Vi tror på menneskene, derfor vil vi hjelpe dem som faller utenfor tilbake til samfunnet og ikke gjøre mennesker til klienter på livstid.
Jeg vil også oppfordre alle til å komme på Kommunalkonferansen i Tønsberg i september. Det blir et politisk verksted av de sjeldne.

Delegat nr. 71 Jon Ole Wist
Sentrale grep kan være nødvendig. Vi må ha drastiske kutt i antall kommuner og en utradering av landets fylkeskommuner. Resolusjonen sier mye bra om kvaliteten i omsorgen, men jeg synes vi skal gjøre den enda bedre ved å legge til et nytt punkt under kvalitet i omsorgen om at Høyre vil etablere en nasjonal minstenorm for kvalitet og innhold i sykehjemmene. Vi skal styre Norge basert på kunnskap, ikke basert på antakelser. Vi skal styre lokalt, ikke overstyre sentralt.

Delegat nr. 275 Randi Wiggen
Nordmenn har aldri vært friskere, men bare en av fem nordmenn går en halvtime hver dag. Høyre må tenke friske eldre, ikke bare eldre på sykehjem. Vi må legge til rette for fysisk aktivitet for de friske eldre. Vi må støtte frivillige organisasjoner som gir eldre, unge og barn et godt fritidstilbud.

Delegat nr. 126 Torbjørn Røe Isaksen
Jeg vil endre siste avsnitt i resolusjonen. Resolusjonskomiteen har sagt at de allerede støtter dette. Vi må si mer om "et godt sted å bo". Gode lokalsamfunn måles også på måten vi behandler de som faller utenfor. Det må også bli lettere for funksjonshemmede å komme seg i jobb.

Delegat nr. 15 Rune Grundekjøn
Jeg har to endringsforslag. Når det gjelder samferdsel, vil jeg bygge ut sykkelparkeringsplasser i de store byene. Dette er altfor dårlig i dag, bortsett fra i Kristiansand S. Et annet problem i dag er tigging. Jeg vil at man skal vurdere å utrede en gjeninnføring av løsgjengerloven i ny form.

Sist endret: 11:01 - 08.05.2010