Delegat 24 Sonja Irene Sjøli
Det spørsmålet vi alle må besvare er: Er tiden moden for å ha tillit til familiene og fedrene? Mitt klare svar er ja, tiden er moden. Begge foreldre må få selvstendig opptjeningsrett til permisjonspenger. Det sikrer fleksibilitet. Venstresiden vil planlegge og kontrollere. Det må vi ha slutt på. Vi må gi enkeltmennesket frihet og vise tillit. Støtt resolusjonen.

Delegat 158 Christine Sagen Helgø
Noe ingen har nevnt er at Norge har en av verdens beste permisjonsordninger. Frihet til å ta egne valg er et viktig prinsipp for Høyre. I 2010 burde selvstendig opptjeningsrett være en selvfølge. Det er en god tanke å gi foreldrene full frihet, men å vedta det i dag er ikke ideelt. Det vil ikke gi reell frihet. Det er fordi arbeidsgivere ikke legger til rette for at fedrene skal ta permisjon. Jeg kommer fra en region hvor likestillingen ikke ligger i front. Rogaland er et tradisjonelt fylke. Industriarbeidere på Jæren vil ikke ligge i front når det gjelder likestilling. Mange henvender seg til meg og sier: Ikke ta fra oss retten til å velge. Full frihet gir ikke rett til å velge. Støtt dissensen.

Replikk delegat 298 Therese Warud
Jeg forstår at det kan være vanskelig for foreldre å slåss for at pappa skal ta perm, i møte med arbeidsgiver. Men det kan ikke være et avgjørende argument i denne saken. Jeg tror det vil være uheldig, for fedre kan utsette å få barn av hensyn til karrieren. Vi må stole på at enkeltmennesket kan ta avgjørelsen selv, og forhandle frem en fedrekvote selv. Støtt resolusjonen.

Svarreplikk fra delegat 158 Christine Sagen Helgø
Jeg tror yngre menn synes det er vanskelig å komme til arbeidsgiver og kreve permisjon av en viss lengde. Med dagens ordning kan vi sikre stabilitet. Hadde forslaget fra Kvinnenettverk kommet om ti år, tror jeg vi hadde vært der vi bør være. Men, vi er ikke der i dag. Det må vi ta hensyn til.

Replikk fra delegat 218 Lars Tvete
Jeg har vært bedriftseier i mange år. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i det bildet som gis av arbeidsgiver i de situasjonene som beskrives her. En god arbeidsgiver må passe på at de ansatte har en god situasjon.

Svarreplikk fra delegat 186 Christine Sagen Helgø
Jeg er glad det skjer ting blant arbeidsgivere. Hadde alle hatt same holdning som Lars Tvete hadde vi kanskje ikke hatt en utfordring her. Men jeg tror ikke at i industrien, i små og mellomstore bedrifter, og blant håndverkerne til Yngve Brox, at vi er kommet så langt.

Delegat 113 Elise Loftheim
Jeg har nå kjent mor og far i over 17 år. Vi krangler fortsatt om ting. Men, en ting er jeg sikker på: At de er voksne mennesker som klarer å ta avgjørelser selv, uten hjelp fra statlige reguleringer. Nå er det på tide at vi likestiller far og mor som omsorgspersoner. Problemet i dag er ikke om far skal være hjemme eller ikke, men at staten forteller far og mor hvor lenge de skal være hjemme. Jeg håper jo også at jeg før eller siden får gleden av å bli mamma. Når det skjer håper jeg at ikke Audun Lysbakken kommer inn på kjøkkenet mitt og forteller meg hvor mye jeg skal ta i permisjon. Det er et alternativ til dette, det alternativet heter Høyre, og derfor bør vi stemme for å fjerne fedrekvoten. Som Erna sa: Friheten må økes, ikke begrenses.

Replikk fra delegat 53 Linda Emilie Treider
Dette er ikke en avstemning for eller mot Ap. Det er ikke en avstemning for eller mot Lysbakken. Det er heller ikke for eller mot 50/50 permisjon. Det handler om hvorvidt vi skal beholde en ordning som har eksistert i under ett år, og som Høyre stemte for i Stortinget. En ordning som gir menn rett til 10 uker permisjon. Den ordningen hadde til hensikt at flere menn tar permisjon, og det var derfor Høyre stemte for. I år er det slik at ni uker er øremerket mor av medisinske årsaker, og 10 uker er øremerket far av sosiale årsaker. De øvrige ukene kan man diskutere selv. Vi snakker altså om ti enkle uker, ikke himmel eller helvete.

Svarreplikk fra delegat 113 Elise Loftheim
Dette handler om et stort valg, det handler om frihet eller ikke. Frihet for individet, og for familien. Er det noe jeg synes er viktig, så er det at foreldrene selv kan velge! Det valget har ikke politikerne noe med.

Delegat 94 Lasse Lehre
Jeg leste nylig om Aps ordfører i Elverum som ville regulere når gressklippere kunne brukes. Men, det er tydeligvis også politikere på Stortinget, fra Høyre, som mener det er et offentlig ansvar å regulere hvordan familiene legger opp hverdagen sin. De mener tydeligvis at man må regulere frem at min generasjon fedre skal ville være sammen med barna sine. Støtt kvinnenettverkets resolusjon.

Delegat 65 Berit Solli
Tok dere fly hit til Oslo? Så dere på barnefamiliene der? Hvem av far og mor sørget for å ha med matpakke, barnebøker, tørket neser? Vi tror ikke mor er bedre enn far til å gi omsorg, så hvorfor er det hun som tenker på dette? Det handler om tradisjon, og om forventninger. Inntil jeg ser den første ubekymrede mor på Bergensbanen som bare nyter utsikten, mens far ordner opp med ungene, så er jeg for bestemt fedrepermisjon. For kvinner og menn trenger fortsatt hjelp for å bryte med både egne og andres kjønnsrolleforventninger. Pappapermisjonen har virket for kort. Stem for dissensen.

Replikk fra delegat 105 Gunn Cecilie Kristiansen
Jeg sitter helt ubekymret i denne salen nå, mens mannen min er hjemme med et febersykt barn. Det går helt fint!

Replikk fra delegat 244 Anne-Rita Nicklasson
Jeg tror aldri menn vil velge å være hjemme et full år om vi ikke gir dem friheten til å velge det selv.

Delegat 77 Gunnar Gundersen
Hvor går grensen mellom behovet for tvang og nødvendig frihet? Jeg stilte tidligere her det spørsmålet i lys av Høyres prinsipper, og i lys av at det er viktig at både mor og far er hjemme med barnet sitt. Jeg var hjemme et halvt år med mitt første barn, og det var lenge før det var noen rett til pappapermisjon. Selvstendig opptjeningsrett er et sentralt krav, og ligger som forutsetning for svaret. Dette er langt over grensene for politikk slik Norge er i dag. Det er kanskje ikke en avstemning for eller mot Ap og Lysbakken. Men de regjerer. Og de vurderer å dele permisjonen 50/50 mellom mor og far. Det er å gå altfor langt! Som en tidligere taler har sagt: Jeg kjenner meg heller ikke igjen i beskrivelsen av arbeidsgivere som er gitt i denne salen i dag. Kvinner går frem i samfunnet. De er i flertall på universiteter og høyskoler. Arbeidslivet er i endring, og arbeidsgivere må lære seg å ta i mot kvinner – hvis ikke har de ingen fremtid i Norge som arbeidsgivere. Jeg ber dere støtte denne resolusjonen.

Replikk fra delegat 23 André Oktay Dahl
Jeg har et litt distansert forhold til kvinner og barn, i hvert fall selve unnfangelsen. Jeg har kommet ut av skapet tidligere, og det vil jeg gjerne gjøre igjen nå: Jeg vil komme ut av skapet som en tilhenger av dette forslaget. Når selv macho-Gunnar har oppfattet at verden har gått videre, så er det på tide at en liten pussy-homse som meg også støtter dette forslaget!

Svarreplikk fra delegat 77 Gunnar Gundersen
Jeg må bare minne André om at jeg kom ut av skapet allerede i 1984.

Replikk fra delegat 92 Rune Meier
Jeg er nok en dårlig far. Men, jeg mener selv at jeg er en god og moderne arbeidsgiver. På den arbeidsplassen der jeg har mange ansatte, så spør vi mor, når hun hele tiden er hjemme med sykt barn, om hvorfor. Og, vi spør fedre hvorfor de aldri er det. Jeg tror dette endrer seg uansett. Jeg tror kvinner i arbeidslivet i dag ikke alltid vil være hjemme, og jeg tror vi har arbeidsgivere som ikke vil godta at kvinner alltid er hjemme. Vedta resolusjonen, dette kommer til å gå seg til.

Delegat 22 Anette Lie Christensen
Dette handler om ideologi. Jeg har trodd frem til nå, og vil forhåpentligvis fortsatt tro, at Høyre er et parti som vil bygge samfunnet nedenfra og opp. Vi er ikke så glad i reguleringer ovenfra. Vi vil ha grenser for politikk. Derfor trodde jeg det var helt naturlig at vi ga far selvstendig opptjening, og fjernet fedrekvoten. Vi er for så mye valgfrihet, så hvorfor ikke for familien? Vi tror på enkeltmennesket. Jeg tror det er på tide at foreldrene får ansvar. I blant føler jeg nesten at jeg kan kalle meg voksen, og når tiden kommer til at jeg skal få barn, så tror jeg at kjæresten min og jeg klarer å ta det valget uten Onkel Jens og Tante Kristin sittende ved kjøkkenbordet – og vil jeg være hjemme med barnet mitt det meste av tiden, så har ikke politikere noe som helst med det å gjøre

Replikk fra delegat 156 Ane Mari Braut Nese
Jeg tror at Unge Høyre-skolerte mennesker fint kan kreve og argumentere for pappaperm overfor arbeidsgiverne sine. Men alle er ikke skolert av Unge Høyre.

Svarreplikk fra delegat 22 Anette Lie Christnense
Nei, alle er ikke som meg, alle er ikke like, og takk Gud for det. Derfor skal vi gi valgfrihet!

Delegat 39 Christian Bendz
I en alder av 42 ble jeg far for første gang. Jeg hadde senere permisjon med min datter. Det var fantastisk. Jeg er glad jeg gjorde det. Den friheten vi har hatt har vært god, og det eneste vi kan gjøre på dette landsmøtet er å vise omverdenen at vi er blitt et moderne parti. Derfor bør vi gå inn for denne resolusjonen.

Replikk fra delegat 176 Birthe Taraldset
Jeg er glad så mange Høyre-menn har stått frem som rollemodeller her i dag. Dere gjør mer for likestillingen enn mange andre. Takk skal dere ha.

Svarreplikk fra delegat 39 Christian Bendz
Takk for det. la meg også legge til at min arbeidsgiver sa til meg: Ta den permisjonen du ønsker og når det passer best for deg. Den arbeidsgiveren styrer norsk industri i Norge. [Han jobber i NHO.]

Dirigentbord
Da går vi til behandling av resolusjonen. Eirik Lae Solberg spurte om vi kunne ta opp dissensen samlet. Vi kan og vil gjøre det. Vi har fått inn ett endringsforslag, fra delegat 149 Siri Tufteland. Redaksjonskomiteen vil avvise forslaget. Det ønskes ikke opprettholdt, da det dekkes av dissensen. Vi gir ordet kort til resolusjonskomiteens leder.

Delegat 100 Trond Helleland
Takk for god debatt. Her var det altså et endringsforslag som var levert inn, men det var ikke fremmet fra talerstolen. Dermed hadde kun resolusjonskomiteen sett det. Jeg ber om at endringsforslag fremover blir presentert fra talerstolen.

Dirigentbord
Da er voteringen som følger: Vi voterer over resolusjonen satt opp mot dissensen. De som støtter innstillingen fra resolusjonskomiteen forholder seg i ro, og de som støtter dissensen viser stemmetegn. Det stemmes. Vi ber om en kontra. Resolusjonen er vedtatt.

Sist endret: 20:54 - 07.05.2010