Delegat nr 255 John Helleland

Jeg skal starte med en betroelse. Jeg ble Høyremann på barneskolen, uten å vite det selv. Lærerne på skolen var ikke så opptatt av kunnskap. De var opptatt av at alle skulle være like og at vi skulle spille blokkfløyte hele tiden. Det er utrolig at det ikke er flere søksmål mot lærere som sliter ut elvene med blokkfløytespill. Dersom vi fikk alle som hater blokkfløyte til å skjønne at de er Høyrefolk, ville vi fått stor oppslutning.

Denne resolusjonen er veldig bra, og noe vi virkelig kan bruke i vårt politiske arbeid. Det er vanskelig å rekruttere folk til lokalpolitikken, når de opplever at det er mange som har vetorett. Den som har skoen på, vet best hvor den trykker. Hvis kommunen ønsker å legge til rette for vannkraft, må kommunen få lov til det. Vi er veldig fornøyd med fylkesmann Svein Ludvigsen, det er bare så synd at han har flere ansatte. Da vi hadde besøk av Erna og hørte hennes glimrende innledning, kom flere SV-medlemmer bort og fortalte at de hadde blitt Høyrefolk de også.

Delegat nr 78 Frode Knutzen Midtlund

Jeg har også vært offer for blokkfløytespilling, og støtter foregående talers syn på dette. Denne resolusjonen er veldig bra. Det er viktig å sikre mer bærekraftige kommuner, noe som krever færre kommuner. Dette står også i vårt stortingsvalgprogram.

Delegat nr 96 Aksel Fridstøm

Skillet mellom oss og venstresiden er at vi vil sette grenser for politikk, mens de vil sprenge grensene for politikk. Det er ganske spesielt å stille krav om at private boliger må ha et handikaptoalett. Dette skaper mange utfordringer, eksempelvis i forhold til bygging av studentboliger. Jeg tror vi skal vinne kampen mot venstresiden, og at skal vinne valget. Dessuten mener jeg at øl skal selges etter kl 20.00.

Delegat 137 Han Fredrik Tangen

Boplikt er et feilslått virkemiddel, som dreper skaperglede og utvikling av distriktene. Det er feil å tvinge folk til å bo på arbeidsplassen. Det er bra at Høyre vil avskaffe boplikten, som heller ikke har noen dokumentert effekt.

Delegat 181 Lars Lie

Som ordfører i Fjell er jeg veldig glad for at Høyre går inn for å styrke det lokale selvstyret. Vi ønsker å utvikle de mulighetene som ligger i strandsonen, både i forhold til rekreasjon, kystkultur og næringsutvikling. Vi er ikke tjent med en stivbent forvaltning av 100 meters belte, vi trenger en fleksibel forvaltning. Det er mange gode formuleringer i resolusjonen, som oppsummerer vårt syn.

Delegat 97 Kai Aasen

Jeg har et mer generelt politisk innlegg. Drivkraften for vårt politiske engasjement er at vi er glad i mennesker. Men dette gjelder ikke for alle politikere, over alt i verden. Hvordan kan vi som politikere avdekke og utbedre systemsvikt, når dette forekommer? Fritz Moen ble uskyldig dømt, men dommeren klarte ikke å gi en unnskyldning. Olemic Thommessen fikk ordnet opp en i sak der offentlige myndigheter ville endre et gårdsnavn mot grunneiers vilje. Selv om Stortinget sluttet seg til hans forslag, har departementet likevel ikke fulgt opp.

Delegat nr 55 Stian Berger Røsland

Frihet og trygghet henger nøye sammen. For å skape trygge lokalsamfunn trenger vi synlig politi, som også jobber forebyggende. Da trenger vi politifolk. Flertallet av de som går ut av politihøyskolen i vår, får trolig ikke jobb i politiet. Ingen av dem får jobb i Oslopolitiet. Dette skjer til tross for at vi har betydelige utfordringer i Oslo, blant annet med omsetning av narkotika ved Akerselva. Vi ble nødt til å leie inn vektere for å løse dette problemet. Storberget ordner ikke opp. Dersom vi tar opp dette, får vi bare en faks med en statistikk som sier at alt egentlig er bedre. Vi trenger derfor Høyre i regjering.

Delegat nr 200 Fredrik Helland

Den rødgrønne regjeringens viktigste skolesak er frukt. Men det viktigste i skolen er faktisk innholdet. Vi trenger en regjering som er opptatt av innhold og kunnskap i skolen. Vi trenger derfor Høyre i regjering, og vi må vinne valgene både i 2007 og 2013.

Delegat nr 96 Eivind Falk

Erna fortjener ros for å ha satt yrkesfagene på dagsorden. I dag er utdanningen utformet for å skape middelmådige byggeledere. Vi må styrke den praktiske opplæringen, slik at yrkesopplæring faktisk blir et håndverksfag. Samarbeidet mellom skolen og bransjen må styrkes for å oppnå dette. Man kan ikke lese seg til å lafte. Jeg støtter resolusjonens omtale av dette.

Delegat nr 79 Eli Skoland

Erna har sagt at vi må bredde ut politikken og snakke om de myke sakene. Diagnosen var riktig, og medisinen har virket. I barnehagene må vi ha godt faglært personell. Vi må ikke drepe barns drømmer. Barnevernet må kutte stillinger, og legge bort saker som burde vært prioritert. Hvor har stillingene som regjeringen lovet blitt av? I mitt fylke legger man ned Hagen, et behandlingstilbud til psykisk syke barn. Dette er et godt hjelpetilbud til barn, blant annet for en 8 år gammel gutt som ville ta sitt eget liv. Etter et opphold på Hagen har han fått en ny mulighet, og klarer seg bra. Vi kan avskaffe køene, og hjelpe barna bedre. Men det trengs nye løsninger. Vi kan skape en bedre fremtid for alle barn.

Sist endret: 11:35 - 08.05.2010