Delegat 305, Turid Wickstrand Iversen
Av og til får jeg lyst til å si – ung i dag, gammel i morgen. Senior Høyre vil alltid være en varm forsvarer for at eldre skal få en god omsorg, Høyre har en god omsorgspolitikk. Senior Høyre foreslår derfor et nytt avsnitt til resolusjonsforslaget. Antallet eldre vokser raskt. Mange blir stadig mer pleietrengende. Vi vil sette fokus på eldre som er friske og oppegående, mange sitter med mye og god erfaring som kan benyttes til samfunnets beste. Mange klarer ikke å mestre livets daglige utfordringer. Da er det viktig med et bredt spekter av hjelpetilbud. Forebyggende tiltak er veldig viktig. Fysisk aktivitet gjør at man holder seg frisk lengre, dette tilsier all forskning og viten vi har i dag. Det er viktig å være en aktiv bidragsyter i samfunnet. Senior Høyre har derfor ett nytt forslag, som vi håper kan innarbeides i samarbeid med resolusjonskomiteen; at det legges til rette for alternative boliger til eldre, hvor flere eldre kan bo sammen.

Delegat 201, Edit Aarebrot Madsen
Jeg vil takke Erna for en flott tale i går, veldig bra at helse og velferd fikk en stor plass. Jeg jobber i det private helsetilbudet, der er det trange kår om dagen. Mange mennesker lider og har det vondt, og dette er unødvendig. Regjeringen bidrar ikke til at det private tilbudet kan benyttes til fulle, det ville ha hjulpet mange.

- Leder i European Peoples Party, Dr Wilfreied Martens, ble ønsket velkommen til Høyres landsmøte.

- Jan Tore Sanner introduserte Pål Dahlman, Mesterkjøkken AS i Østfold

I valgkampen var Tage, Ingjerd og jeg på bedriftsbesøk i Østfold. Der møtte vi en ekte grunder – en som skaper nye arbeidsplasser – ved Mesterkjøkken i Halden.

Jeg inviterte ham da til regjeringskontorene, for et besøk i fjor høst. Planen var jo vise han hva vi skulle gjøre når vi kom i regjering. Det gikk dessverre ikke slik, men vi ønsker ham uansett hjertelig velkommen hit.

Dialog Jan Tore – Pål;

JT – Hva er Mesterkjøkken?

P – Det er resultatet av mange års hardt arbeid. Det var egentlig tilfeldig at jeg ble kjent med en gammel møbelsnekker i ungdommen. Jeg jobbet hos ham i flere år. Da han døde sa datteren hans at jeg kunne få overta bedriften. Gradvis tok firmaet stadig mer tid. Det var ikke bare enkelt for meg som har kronisk dysleksi.

JT – Du sier at du har kronisk dysleksi. Tidligere har du fortalt meg at du leste din første bok som du skjønte sammenhengene i da du var 24 år gammel. Hvordan var det på skolen for deg?

P – I grunnen var min skolegang veldig enkel, jeg leste rett og slett ikke. Jeg gjorde alt mulig annet, og ble dermed god på alt det dere ikke kan...

JT – Så dette har styrket din kreativitet?

P – Ja, og gjort at jeg måtte forholde meg til folk og samfunnet på en annen måte.

JT – Hvordan gikk møtet med byråkratiet for deg med dysleksi?

P – Det var nær umulig, men intet er umulig! Det tok tid, men gikk til slutt. I starten var fokuset mitt på å kunne levere gode produkter og tjenester til mine kunder, etter hvert ble det gradvis mer fokus på rollen som bedriftseier og arbeidsgiver. Vi har nå en kjøkkenfabrikk og ett utsalg i regi av Mesterkjøkken. Har hatt flere år uten særlige inntekter, men nå skal det gå bedre.

JT – Hvordan håndterer du alle kravene fra det offentlige?

P - Jeg har ADHD, så jobber 16 timer om dagen – ellers hadde det ikke gått. Mitt råd er til Høyre er – gjør ting enkelt! Det gjør folk trygge, og da er det enkelt å gjøre ting og satse.

JT – Har du andre råd til oss i Høyre?

P – Næringsfond i hver kommune, det er svært vanskelig å skaffe kapital som gründer. Vi koster det mye å ansette folk – hvis det kuttes i arbeidsgiveravgiften de første årene i en bedrifts levetid, vil svært mange gründere få en enklere hverdag. Skjemaveldet er et problem – gjør ting enklere, ha fokus på å fjerne skjemaer.

JT – Vi ønsker flere gründere som Pål – lykke til videre i din bedrift!

- Det ble vist en film om en ergoterapeut som er omsorgsgründer

Delegat 306, Tore Haugen
En gammel dame ble en gang spurt det om å bli gammel; ”Jeg kom meg mye mellom 70 og 80”, svarte hun. Det er sånn er det har blitt vårt samfunn. Mange lever lenge, og er spreke. Allikevel er de i en annen situasjon enn de var tidligere ilivet, det er ikke så mye som skal til for situasjonen endrer seg. Svært mange velgere vil i fremtiden være eldre. Høyre har en god politikk, men seniorpolitikken må synliggjøres bedre. Vi setter pris på at våre endringsforslag er tatt med av resolusjonskomiteen.

Delegat 308, Arnt M. Storvik
Aftenposten påstod i fjor høst at det kun var FrP som har seniorpolitikk og en seniororganisasjon. Kom til meg Aftenposten, så skal dere få Senior Høyre sitt politiske program! Jeg vil ta opp samordning av pensjon. Hos NAV finner de ikke frem til reglene i lovverket. Hvorfor klarer de ikke å finne reglene de selv skal forvalte? Hvorfor skal eldre straffes slik? Jeg vil at Høyre skal gå inn for å fjerne denne reglen. Dette oppfordrer til samlivsbrudd, hvor man deretter flytter sammen igjen – og så tjener økonomisk på dette.

Replikk nr 93, Harald Westby
Fra regjeringen snakkes det ofte om skatt på sykdom, dette er etter min mening skatt på kjærlighet

Svarreplikk Storvik
Ja, vi eldre er høyt skattet.

Delegat 90, Jørand Ødegård Lunde
Jeg kommer fra det røde Oppland hvor kollektivtilbudet er alt for dårlig. De røde som har makten lokalt forsvarer dagens system, og er ikke villige til å gjøre noe med det. Vi i Høyre ser brukerne og ikke systemene. Denne resolusjonen vil gi oss mulighet til å bli bedre lokalpolitikere. Resolusjonen bør brukes aktivt i den kommende valgkampen

Delegat 122, Petter Berg
”Slipp kommunene fri” var budskapet fra KS-konferansen tidligere i uken. Dette enes alle ordførerne om.. Ved formannskapsloven i 1837 ble grunnlaget lagt for lokalt selvstyre i hele landet. Dette var et godt grunnlag for utviklingen av det lokale selvstyret. Statlig styring har økt de senere årene, på bekostning av det lokale. Hvordan har dette skjedd? Ved økt grad av rettighetslovgivning og innsigelsestyranni fra staten. Nå må stortingspolitikerne holde seg unna det lokale selvstyret.

Delegat 82, Kristian Tonning Riise
Fra min hjemkommune opplever vi at kommunen legger stadig nye bånd på den lokale handlefriheten og den private handlefriheten og eierskapet. Problemet i dag er ikke mangel på regler, men at det er for mange dustete regler. Høyre må ha som mål å styre bedre enn Ap.

Delegat 124, Roar Jonstang
Halvdan Skard og Sigrund Vågeng fra KS ønsker mer lokal frihet – kommunene strupes i dagens Norge. Misforståtte likhetskrav bidrar til feil løsninger. Det er for mye detaljstyring og overstyring. Vi trenger mer konkurranse i samfunnet – dette sliter vi med å benytte oss av i det lokale demokratiet. Får vi mer ansvar trenger vi mindre kontroll og overstyring.

Delegat 246, Daniel Bjarman-Simonsen
Resolusjonen beskriver godt hva som er Høyres løsninger. Kommunestrukturen er en avgjørende faktor for at kommunene skal kunne møte dagens utfordringer på en god måte, dagens kommunestruktur er ikke levedyktig. Ulike helseministre har gjennom flere år gjentatt at samarbeid mellom kommuner er avgjørende for at samhandlingsreformen skal bli vellykket. Senterpartiet holder regjeringen som gissel i denne saken. KS’ kommunalkonferanse nylig ga et klart signal, men regjeringen vil ikke høre. Endringer av kommunestrykturen er sentralt. Statsministeren vil ikke ta de nødvendige grep. Strukturen må endre s for å få bedre tjenester til innbyggerne.

Sist endret: 16:03 - 08.05.2010