Delegat 246 Daniel Bjarmann-Simonsen
Sønnen min ble nå et halvt år gammel, og jeg håper det kan få en applaus fra landsmøtet. For to uker siden besøkte jeg et oppdrettsfirma. Som mange verdiskapere som opererer under dagens regjering måtte de lage et samfunnsregnskap. De bidrar med mange millioner i skatt. Det de bidrar med kan finansiere over to hundre offentlige arbeidsplasser, eller over tusen barnehageplasser. Jeg vil at sønnen min skal vokse opp i et Norge med sterke kommuner, uten klåfingrede byråkrater. Til neste år skal vi sørge for at over halvparten av Norges befolkning vil bo i en Høyrestyrt kommune!


Replikk fra delegat 224 Yngve Brox
Vi bør også takke damene, som gjør den største jobben når det lages barn.

Delegat 267 Raymond Robertsen
Jeg viser til forslaget fra Tina Bru om kommunale videregående skoler. Jeg ber salen støtte det forslaget. Vi har hatt forsøk med dette i Båtsfjord. Der er det 17 mil til nærmeste videregående skole. Båtsfjord er styrt av Høyre. Som kommunalminister lot Erna Solberg oss i 2002 starte et forsøk med kommunalt drevet videregående skole. 300 elever har gått på den i perioden. Det er over 10 pst. av befolkningen i Båtsfjord. I 2008 var forsøksperioden over. Men, nå var det nye partier som satt med makten. Forsøksresultatene ble lagt en skuff. Det var ikke engang ønske om å evaluere det. Hensynet til å opp rettholde fylkeskommunen var viktigere enn å sikre gode tjenester. Støtt forslaget.

Delegat 282 Tina Bru
Nå ble en del av jobben gjort for meg. Jeg tror på det lokale selvstyre. Jeg tror på lokalsamfunnets evne til å finne de beste løsninger for sine innbyggere. Vi lokalpolitikere merker mange ganger at staten legger hindringer for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Forslaget mitt er at kommunene skal kunne drive videregående skoler. Overgangen fra grunnskole til videregående blir da enklere for elevene. Kommunene kan skape gode kompetansemiljøer. Kommunene er allerede skoleeiere, og vil kunne gjøre en god jobb også på videregående nivå.

Delegat 15 Rune Grundekjøn
Først vil jeg støtte Senior Høyre angående samordning av pensjon. Jeg var interessert i den saken da jeg studerte juss. Det er tydeligvis ikke skjedd noe siden da. Så ikke gi opp den saken. Jeg har et par endringsforslag som er foreslått avvist av resolusjonskomiteen, men jeg godtar ikke begrunnelsene deres. Det første handlet om sykkelparkering. I Fredrikstad ser vi at folk lar være å sykle fordi det ikke er parkeringsplasser for syklene deres. Fordi det koster for mye penger blir det ikke bygget flere plasser. Selv der vi har avtale med kjøpesentre om bygging, så lar de være på grunn av kostnadene. Så til neste forslag. Jeg ser at denne resolusjonen skal være en guide for kommunevalget. Vi må før eller siden se på problemet med tigging. Vi må si i fra at nok er nok. Endringsforslaget mitt er skrevet på en måte som gjør det spiselig for alle. Støtt det og send et signal til de som leser dette. De vil se at vi i det minste tenker på å rydde opp i norske byer.

Delegat 105 Gunn Cecilie Ringdal
Kjære resolusjonskomité, jeg gir meg ikke så lett. Sier man A, så bør man også si B. I resolusjonen sies det bare A. Det står i resolusjonen at vi ønsker flere politifolk og mer synlig politi. Men, dette er et statlig ansvar. Snakker vi om politiet i en resolusjon om kommuner, bør vi også si noe om domstoler og fengsler. Det er viktig å si noe om dette i denne resolusjonen. Jeg ber om at landsmøtet støtter mine forslag.


Delegat 163 Terje Jørgensen jr.
Jeg ville egentlig fremme et endringsforslag, men fristen var gått ut. Jeg vil at vi skal tenke på vann-, avløps- og tilkoblingsavgiften, og hva dette har å si for bygg som forsamlingslokaler og idrettsbygg. Vi gir dispensasjon for dette i Egersund. Et fritak hadde vært bedre. Disse avgiftene kan være svært dyre. Sårt oppsparte midler tas inn av kommunene. Bygging og drift av slike bygg burde belønnes, ikke straffes. Dette regelverket bør Høyre se nærmere på. Det vil gi støtte til frivilligheten.

Dirigentbord
Da går vi til voteringene for resolusjon nr. 3.

Forslag fra delegat 282, Tina Bru, om å la kommuner drive videregående skoler. Resolusjonskomiteen anbefaler at forslaget avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Tellekorpset må telle. Forslaget har fått flertall. Det er vedtatt.

Forslag fra delegat 6, Bent Høie, om kvalitet i omsorgen. Forslaget foreslås vedtatt, med noen endringer. De som støtter forslaget fra resolusjonskomiteen holder seg i ro. Det er vedtatt.

Forslag fra delegat 71, Jon Ole Wisth, om kvalitet på sykehjem. Forslaget foreslås avvist, men ønskes opprettholdt. De som støtter viser stemmetegn. Forslaget har falt.

Forslag fra delegat 306, Tore Haugen, om moderne eldrepolitikk og fritidstilbud. Resolusjonskomiteen anbefaler å vedta forslaget i en noe omarbeidet form. De som støtter forslaget holder seg i ro. Det er vedtatt mot én stemme.

Forslag fra delegat 105, Gunn Cecilie Ringdal, om trygge lokalsamfunn og endre en formulering fra "skal" til "bør". Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Forslaget er falt.

Forslag fra delegat 105, Gunn Cecilie Ringdal, om å endre andre setning, "Statlige myndigheter...". Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 105, Gunn Cecilie Ringdal, om nytt bombepunkt om mer politi til forebyggende arbeid. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 105, Gunn Cecilie Ringdal, om nytt bombepunkt om å sikre nok penger til domstoler. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 105, Gunn Cecilie Ringdal, om nytt bombepunkt om å styrke fengselstilbud som fokuserer på tilbakeføring. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 15, Rune Grundekjøn, om å vurdere en mulig gjeninnføring av løsgjengerloven i en ny form. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 15, Rune Grundekjøn, om sykkelparkeringsplasser. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter forslaget viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 225, Randi Wiggen, om fritidstilbud for barn, unge og eldre. Resolusjonskomiteen anbefaler at forslaget vedtas. De som støtter forslaget holder seg i ro. Det er vedtatt.

Forslag fra delegat 225, Randi Wiggen, om eldre. Resolusjonskomiteen anbefaler at forslaget vedtas. De som støtter forslaget holder seg i ro. Det er vedtatt.

Forslag fra delegat 222, Merethe Baustad Ranum, om private kultur- og musikkskoler. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter viser stemmetegn. Vi ber om en kontra. Det er vedtatt.

Forslag fra delegat 44, Odd Sars-Olsen, om nytt kulepunkt om å gi kommunene rammer som kan gi langsiktig planlegging. Resolusjonskomiteen anbefaler at det avvises. De som støtter viser stemmetegn. Det er falt.

Forslag fra delegat 126, Torbjørn Røe Isaksen, om å endre siste kapittel. Resolusjonskomiteen anbefaler at forslaget vedtas. De som støtter forslaget holder seg i ro. Det er vedtatt, mot én stemme.

Da tar vi opp hele resolusjon nr. 3 til votering. De som støtter resolusjonen i sin nåværende form kan forholde seg i ro. Den er enstemmig vedtatt.

Sist endret: 14:22 - 08.05.2010