Delegat 7 Henrik Asheim

For ikke så lenge siden var det en mann fra Sandefjord som var så uheldig og døde. Han kom til St. Peter. Han så der en vegg med klokker og spurte hva det var. St. Peter sa at det var lyveklokker. Hvert menneske har sin klokke som slår når man lyver. Han spurte om hvor Jens Stoltenbergs klokke var. St. Peter svarte at nå var det spørretime i Stortinget, så Jesus brukte den som vifte.

Journalistene er fulle av teorier om hvorfor Erna gjør det så bra. Det er ”good girl Erna” og ”bad boy Jan Tore”. Det er mange teorier om strategi. Men det er kanskje fordi flere mennesker ønsker Høyrepolitikk i Norge. Det er mange grunner til at jeg tror at flere ser til Høyre. Regjeringen vil heller bruke penger på frukt og grønt i skolen enn på døende kreftpasienter. I stedet for å diskutere Ernas frisyre bør noen spørre om hvorfor ikke regjeringen vil la folk velge hvilket tilbud de ønsker seg selv.

På Facebook-gruppen ”Stopp mobbing i skolen” var det en som sa at voksne så på det bare som lek. Han opplevde det ikke sånn. Høyre innførte i regjering anti-mobbe program i alle skoler. Den rødgrønne regjeringen fjernet anti-mobbe programmet. Høyre setter fokus på enkeltmennesket. Partiene må testes på hvordan partiene behandler de som har det dårligst akkurat nå. Derfor gjør Høyre det bra på meningsmålingene.

En ting Jens gjør, som ikke Erna gjør, er at han leker med Ipad. Viste bilde av Stoltenbergs Ipad. Erna trenger sin egen Ipad. Viste bilde av Ernas Ipad. Overakte Erna hennes egen Ipad.

Erna takker for gaven.

Delegat 54 Torhild Widvey

Takk til Erna for innsatsen det siste året som har brakt oss til gamle høyder. Nå er det viktig å ha blikket rettet fremover. Vi må være klare til å ta over etter både kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i 2013. De som skaper verdiene finner ingen forståelse hos regjeringen. Tenk om vi kunne bli like begeistret for de som skaper verdiene som vi er for de som skraper verdiene. Høyre skal gi honnør til de som skaper bedriftene. Vi bruker mer penger enn noensinne. Likevel klarer ikke regjeringen å løse de utfordringene vi har. Eks. jernbane, sykehuskøer, fattigdom, sakker akterut i skolen, flere på trygd. De er trist at 1 av 3 faller ut av videregående skole. Vi trenger å få mennesker ut i arbeid. Det gir tilhørighet til fellesskapet.

Vi har over 400.000 milliarder kroner på bok. Vi har enorme muligheter. For første gang har Norge muligheter til å bli et finansielt sentrum i verden. Tenk om vi kunne bruke mer penger på forskning og innovasjon. Da har Norge mulighet til å bli Europas Silicon Valley.

Delegat 38 Arne Hjeltnes

På slutten av 1970-tallet meldte jeg meg inn i Høyre. Ved valget i 1981 fikk Høyre 31 prosent. Høyre klarte å selge visjonen om et annet samfunn, et deregulert samfunn. Det er nå tid for ideologi. Det er tid for ansvar og frihet. Vi må stanse statens makt. Vi må finne de siste proletarene, de selvstendige næringsdrivende, de som sliter med skjema og eiendomsskatt. Høyre kan være et tydelig alternativ. Vi skal hjelpe det som trenger det. De som vil få til noe skal kunne lykkes i Norge.

Delegat 4 Linda Hofstad Helleland

Valget i fjor høst ga oss et signal om at noe var i ferd med å skje. Kvinnelige velgere strømmet til Høyre. Det er ikke fordi vi har endret den politiske kursen. Det er fordi vi er tydelige på Høyres politikk. Mer kunnskap i skolen, mer kvalitet i helsetilbudet og mer valgfrihet. Som alle velgere vil også kvinnene ha bedre veier. Høyre har blitt et kvinneparti. Derfor ønsker Høyres kvinneforum å gratulere partiet og Erna. Overrakte gave – en engel.

Delegat 123 Torbjørn Røe Isaksen

Jeg glad i Porsgrunn, Telemark og multekrem. Det er lett å se solsiden av det norske samfunnet. Det går bra i Norge i en turbulent verden. Det er vanskeligere å få øye på skyggesidene. Det som trer frem i Norge er en ond sirkel. Den starter den dagen 40.000 lærevillige 6-åringer starter i skolen. 10 år senere går 1 av 5 ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Så faller 1 av 3 ut av den videregående skolen. Flere og flere faller ut av velferdssamfunnet og blir uførepensjonister. Noen ganger er systemene våre så store at enkeltmennesker får problemer med å møte systemet. Mennesker føler seg umyndiggjort og krympet av systemet. Systemet gjør dem til klienter. De rødgrønne vil spare penger på å kutte i skyss av handicappede frem og tilbake til jobb. Det er uverdig å kutte i tilbudet til de som trenger det mest. Når vi kommer i regjering skal det være mennesket, ikke systemet, som styrer.

Delegat 256 Elisabeth Aspaker

Jeg kommer fra mulighetens landsdel som på 5. året plages med umuliusenes regjering. Nå gjelder det olje og gass i nord. Konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen må komme. Umuliusene er miljøvernministeren, olje- og energiministeren og samferdselsministeren. Nå trenges ikke flere ord, men mer handling i nord. Nei, nei, nei skal avløses av ja, ja, ja. Det haster med å komme i regjering med Erna i spissen.

Delegat 79 Eli Skoland

Norge har satt seg høye mål for utvikling av reiseliv. Vi må ha en klar formening om hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre det. Denne uken kom meldingen om at Norge bruker mange penger på markedsføring, mens svenskene får turistene. Vi er for dårlig på salg. Høyres ambisjon må være å sette reiselivet i Norge i stand til å møte en stadig skarpere konkurranse. Vår rolle er å legge til rette for utvikling. Reiselivsbedriftene skal utføre jobben. I dag er reiselivet smurt utover flere departement. Vi må samle det som gjelder utvikling av reiseliv.

Sist endret: 15:40 - 07.05.2010