Ine Marie Eriksen Søreide delte ut ”Høyres demokrati- og menneskerettighetspris til Sjur Lindebrækkes minne”.

Sjur Lindebrække la vekt på at politikk må bygge på tillit til enkeltmenneskene og mellom enkeltmennesker og institusjoner. Det kreves at politikere på tvers av partigrensene verner om disse verdiene. Hans engasjement var sterkt for at fred, frihet og menneskerettigheter skal gjelde for alle i verden.

Mange revolusjoner skjer i det stille, men det betyr ikke at de er mindre viktig.

Årets pris går til Maldives Democratic Party (MDP).

I årtier har Maldivene lidd under undertrykking og diktatur. MDP har helt siden 1952 kjempet for endring og demokrati, og har gjort en stor jobb for endringen Maldivene har vært gjennom de siste årene.

Partileder for MDP, Zaki Ibrahim Hussain, tok imot prisen. Han takket på vegne av alle medlemmer i MDP, og var beæret over å motta prisen.

Vi er stolt av å tilhøre den demokratiske delen av verden nå. Vi har lidd under diktatur i mange år, hvem trodde at man i det 21. århundre skulle kunne lide slik. Men vi har fått til valg og demokratisk endring uten at en eneste dråpe blod er spilt. Vi takker for at dere anerkjenner vår jobb og alt vi har ofret. Jeg medbringer de aller beste ønsker for Høyre fra alle våre medlemmer.

Debatt om resolusjonen om olje og gass.

Delegat nr 241 Stig Sørra
I hele landet inngår også Nord-Norge. Sist valgkamp introduserte Erna et petroleumsfond. I dag har store oljeselskaper stor makt, det er vanskelig for nye selskaper å få nye kontrakter. Det er viktig at nyetableringer blir mulig, og at Høyre ønsker at virksomheten skal gi regionale og lokale ringvirkninger.

Delegat nr 246 Daniel Bjarman-Simonsen
Det bor ca 470000 mennesker i Nord-Norge. Mye av skepsisen mot oljevirksomhet bunner i at folk tror at man i denne sammenhengen ikke regnes som en del av resten av landet og ikke får ta del i ringvirkningene.

Delegat nr 162 Thor Magne Seland
Jeg ønsker ny tittel: ”La eventyret forsette”.

Delegat nr 214 Per Magne Waagen
Dette er en kjempebra resolusjon. Den setter fokuset på mulighetene også for Nord-Norge. Delelinjen har vært på dagsorden i årtier og nå ser det ut til at det endelig blir en avtale. Da må også Høyre nå være litt mer offensiv når det gjelder delelinjen i resolusjonen. Vi må ta bort forbeholdet i resolusjonen rundt delelinjen.

Delegat nr 267 Raymond Robertsen
Vil gjerne takke Høyre for støtten i jobben for aktivitet i Barentshavet. Høyre har jobbet hardt for både Snøhvit og Goliat og har ikke fått tilstrekkelig anerkjennelse for det. I Hammerfest har det blitt 600 – 700 nye arbeidsplasser de siste 6 årene. Det er det ”lys i husan” handler om. Andelen som jobber i oljerelatert virksomhet i Finnmark har økt fra 0 til 5%. Jeg er glad for resolusjonen, men vi må starte nå. Dette tar tid, vi må ikke stoppe opp nå.

Delegat nr 172 Liv Kari Eskeland
Jeg støtter resolusjonen, men ønsker at vi er mer offensiv mht miljøteknologi. Miljøteknologi som omfatter fornybar energi må få mer fokus i resolusjonen. Ønsker nytt punkt der vi sier at Høyre skal være en pådriver for dette.

Delegat nr 187 Svein Halleraker
Ønsker noen endringer i forhold til linjene 34-35-36. Jeg vil at vi tydeliggjør fokuset på sikkerhet i lys av det som har skjedd i Mexicogulfen. Vi må ha forsterkede standarder og strenge miljøkrav.

Resolusjonskomiteens leder Trond Helleland redegjorde for komiteens behandling av innkomne forslag til resolusjonen om olje og gass.

Sist endret: 16:56 - 08.05.2010