Delegat nr 206 Olav Bratland
Som fylkesordfører i Møre og Romsdal hadde jeg ikke turt å reise hjem uten å ha snakket om energipolitikk og samferdsel. I Midt-Norge er det kraftkrise for familier og næringslivet. Denne uløste krisen er et symbol på regjeringens handlingslammelse. Vi kan ikke bruke miljøet som salderingspost i denne situasjonen, særlig ikke med tanke på hvilke alternativ vi har. Vi kan bygge ut vannkraft, vindkraft osv. Min tålmodighet er slutt, og det samme gjelder for næringslivet i min landsdel. Vi må iverksette nødvendige tiltak for å løse krisen.

Delegat nr 253 Odd Henriksen
Vi er klare til å levere 2 TWH til Midt-Norge, men regjeringen har ikke politikk for å bygge ut denne kraften. Vi mangler nett for å føre kraften frem. Regjeringen skylder på ulike vesener, blant annet Norges energi- og vassdragsverk. En som søkte om konsesjon om utbygging av et kraftverk, fikk etter fire år svar fra NVE om at etaten har endret søknadsskjema, og at det må fylles ut på nytt. Dette krever mye ressurser, og det er fortsatt uklart når han får svar. Dette er regjeringens politikk for fornybar energi, og dette må Høyre gjøre noe med.

Delegat nr 227 Egil Hestnes
Den rødgrønne regjeringen mangler handlekraft til å løse kraftkrisen i Midt-Norge. Dagens oppslag i Adressa viser dette med all tydelighet. Der kan man lese om næringslivets problemer i forhold til oppsigelser og manglende kapital. Vi mener at alle landsdeler skal ha lik tilgang til kraft, og staten må forsere arbeidet med å sikre krafttilførsel til landsdelen. Politisk handlekraft er mulig, og Høyres energipolitikk må få gjennomslag.

Delegat nr 251 Jonni Solsvik
Jeg gjentar det jeg sa på landsmøtet i fjor: Spørsmålet om oljeleting i nord må ikke fremstilles som en konflikt mellom Nord-Norge og resten av landet, eller en kamp mellom miljø og energi. SV og Sp sier at mer kunnskap ikke er nødvendig. SV sier faktisk at det er slutt på regjeringssamarbeidet dersom det blir boring. Kunnskapen er dermed farlig for SV og Sp. Stoltenberg uttalte i valgkampen at velgerne ikke kan få vite Aps standpunkt før kunnskap foreligger. Vi må gjennomføre konsekvensutredning. Oljeboring kan gi vekst og utvikling i hele landet.

Delegat nr 5 Jorhill Andreasen
Vi er veldig heldige som har så mye ressurser i Norge, både olje, fisk, natur og vann. Vi skal leve av fisk også etter oljealderen. Vi må ta ut olje og gass, og sikre at det er kontinuitet i arbeidet med utvinning. Tenk at noen i regjeringen frykter kunnskap! Jeg vil si følgende til de som bor sør for oss: Vi vil ha et ord med i laget når det avgjøres hva som skal vernes i vår landsdel. Vi skal bruke og forvalte ressursene vel, det har vi tradisjon for i Norge.

Delegat nr 270 Turid Strand Bedi
Jeg var glad i eventyr som liten, men fikk aldri høre om oljeeventyret. Nå har jeg fortalt eventyret til mine barn, og en av dem har giftet seg med en oljeprins. Når de får barn, skal jeg fortelle dem om det eventyret som foregår utenfor stuedøra vår. Jeg er trygg på at jeg også kan fortelle mine oldebarn om det lykkelige oljeeventyret.

Delegat nr 190 Hilde Onarheim
Et verdikonservativt parti som Høyre må ta vare på miljøet. Vi må ikke ødelegge Hardanger med utbygging av en kraftlinje, uten å utrede alternative ordninger. Erna har heldigvis vært ganske tydelig på dette. Alle i Høyre må ta del i kampen mot monstermaster i Hardanger. Selv om det ikke står på plakatene her, er vi glad i Bergen.

Delegat nr 102 Mette Lund Stake
Rundt i fylkene sitter det sosialister som driver en feilslått styring. Buskerud fylkeskommune takket nei til 1 mrd kr fra KLP til videreutvikling av miljøvennlig energi. Fornybar energi utvikles verken i regjeringen eller på Stortinget, men ute i næringslivet. Dette arbeidet stanses av uforutsigbarhet og dårlig regelverk.

Sist endret: 16:49 - 08.05.2010