Delegat 138 May Britt Topland
I Iveland er vi 1260 innbyggere i en kommune med store muligheter. Utbygging av byggefelt er stoppet fordi fylkesmannen mener det er for langt å kjøre barna til barnehagen. Samtidig kjører vi søppel fra Norge til Sverige. Iveland har slagordet "Et godt sted å bo", men da må noen bo der. Iveland er en pendlerkommune, og innbyggerne er avhengige av å komme seg ut av kommunen for å komme på jobb.

Delegat 239 Geir Ørsjødal
Husdyrbruk og utmarksbeite har lang tradisjon. Rovdyrbestanden fører til flere og flere konflikter. Mange bjørner i Nord-Trøndelag krysser grensen mellom Norge og Sverige.

Delegat 11 Eirik Milde
Enhver kommunepolitiker vet at nedleggelse av skoler vekker følelser lokalt. Som fylkespolitiker ser jeg like sterke følelser ved nedleggelse av rovdyr. Ingen kan fortelle en mor som er redd for sine barn at hun ikke skal være det. All rovdyrforvaltning må være kunnskapsbasert. Mangfold er viktig, og det er vår plikt å sørge for en levedyktig rovdyrstamme, men det bør være mulig å bruke nødrett. Vi bør også akseptere at rovdyr ikke kan lese kart.

Delegat 51 Nikolai Astrup
Takk for god og engasjert debatt om energi og miljø. Høyre er med vår teknologioptimisme og vårt forvalteransvar de beste til å ta vare på miljøriktig energiutvikling. Miljø handler om nye teknologiske løsninger og energiøkonomisering mer enn å ta på seg kofte og å dusje kortere slik regjeringen vil. Regjeringen er verdensmester i klimaretorikk men stryker i handling. Månelandingen ble en krasjlanding. Produksjon av miljøvennlig biodiesel ble torpedert over natten. Regjeringen mener at alle kan gjøre litt. Høyre mener at alle må gjøre så mye som mulig!

Delegat 283 Madeleine Tennebekk
Norge er heldige og rike på naturressurser. Vi ble rike på skipsfart og på eksport av tømmer og fisk allerede før vi fant olje. Norsk olje er etterspurt og mer miljøvennlig enn alternative energikilder som kull. Ja til verdiskapning og ja til utvinning i Lofoten og Barentshavet!

Delegat 112 Gro Sel Tveito
Jeg er glad for og stolt av å være med i et parti med store ambisjoner for oljenæringen. Regjeringens hvileskjær har ført til stor usikkerhet om fremtiden. Blant annet for høyteknologisk virksomhet med hovedkontor på Kongsberg med ekspertise på undervannsinstallasjoner. Med dagens utvinningstakt vil nyutvikling skje utenfor Norge, i land med mindre strenge miljøkrav enn i Norge. Utvinningstakten må økes nå. Resolusjonen viser at det er Høyre som har ambisjonene, løsningene og den fremtidsrettede politikken.

Votering
Resolusjonskomiteens forslag til linje 60: Bifalt.
Forslag fra delegat 267 Raymond Robertsen til linje 64: Bifalt.
Forslag fra delegat 196 Bjørn Lødemel til linje 67: Bifalt.
Forslag fra delegat 214 Per Magne Waagen til linje 13-14: Anbefales avvist. Forslaget falt.
Forslag fra delegat 214 Per Magne Waagen til linje 67-68: Anbefales avvist. Forslaget falt.
Forslag fra delegat 187 Svein Halleraker til linje 35-37: Anbefales avvist. Forslaget falt.
Forslag til linje 24: Anbefales vedtatt. Vedtatt.
Forslag fra delegat 241 Stig Sørra om endringer i linje 22, 24, 29/30, 39, 51, 64: Forslagsstiller frafaller.
Votering over resolusjonen med vedtatte endringer. Bifalt.

Fremvisning av film.

Delegat 3 Erling Lae
Innledet til resolusjon om mangfold og personlig ansvar. Se eget manus.

Sist endret: 17:13 - 08.05.2010