Delegat nr 1 Erna Solberg

Ikke alltid like lett å følge med på disse oppsummeringene av alle forslagene. Men jeg syns jeg hørte et forslag om at opphold skulle innvilges i henhold til internasjonale konvensjoner. Jeg foreslår i stedet at norsk lov skal være styrende for avgjørelser om opphold.

Delegat nr 100 Trond Helleland

Dette aksepteres og tas inn i resolusjonen. Bombepunktet i forslaget fra UHLs Henrik Asheim og Rolf Erik Tveten tas også inn da dette er noe vi har jobbet for i Stortinget.

Votering på resolusjon ”Mangfold og personlig ansvar”.

Forslag fra delegat 66 – Ny linje 12 – anbefalt avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 187 ble ikke tatt opp til votering.

Forslag fra delegat 1 – norsk lov skal være gjeldende for avgjørelse om opphold – anbefalt vedtatt – forslaget vedtatt.

Forslag om delegat 10 – frafalles.

Forslag fra delegat 156 om ny linje 80 – anbefalt avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 288 om fjerning av 1. bombepunkt under språkopplæring – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 288 om endring av 2. bombepunkt under språkopplæring – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 288 om nytt bombepunkt til språkopplæring – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 278 om stryking av linje 94 – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 84 – anbefales vedtatt – forslaget vedtatt.

Forslag fra delegat 140 om setning 105 – anbefales vedtatt – forslaget vedtatt.

Forslag fra delegat 293 – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 285 – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 296 og 294 – anbefales avvist – forslaget vedtatt med 153 stemmer.

Forslag fra delegat 71 – frafalles.

Forslag fra delegat 57 – anbefales vedtatt – forslaget vedtatt.

Forslag fra delegat 289 – frafalles.

Forslag fra Hordaland Høyre og Hordaland Unge Høyre – anbefales avvist – forslaget falt.

Forslag fra delegat 7 og 281 – forslaget om nytt avsnitt frafalles – forslag om nytt bombepunkt anbefales vedtatt – forslaget vedtatt.

Alle endringsforslagene ligger vedlagt.

Delegat nr 100 Trond Helleland

Det er 3 resolusjoner igjen som skal opp i morgen. Disse er om gründere, samferdsel og personvern. Personvernsresolusjonen tar med elementer av DLD. Gründerresolusjonen er klar og blir lagt ut i morgen tidlig, samferdselsresolusjonen kommer engang i løpet av dagen i morgen. Personvernsresolusjonen er klar og blir lagt ut nå i kveld. Dette er den første debatten morgen. Alle endringsforslag til denne må være inne innen 0900 i morgen tidlig.

Dirigentbordet

Alle spørsmål til eksterne innledere i morgen må være levert før 0900 i morgen tidlig. Dette gjelder også spørsmålene som Arve Kambe og Torbjørn Røe Isaksen skal stille.

Sist endret: 11:29 - 09.05.2010