Dirigentbord

Vi går til sakslistens punkt om kontingentkrav. Sentralstyret foreslår å heve minstekrav for kontingent til 400 kr for medlemskap i Høyre. Det er halv pris for pensjonister. Ungdom har minstekrav på 100 kr. Vi går til votering.

De som støtter sentralstyret kan forholde seg i ro. Det er vedtatt.

Da fortsetter vi den generelle debatten.

Delegat 256 Elisabeth Aspaker
Den største utfordringen i norsk skole er at vi har en kunnskapsminister med helt feil fokus. Kvalitetsforskjeller mellom skoler hemmeligholdes. Kristin har anklaget Høyre for å svartmale skolen. Det gjør vi ikke. Vi vet at det gjøres for lite for å stoppe frafall. Det er for få gode lærere. SV har vist at partiet ikke er skikket til å gjennomføre Kunnskapsløftet. Kunnskapssamfunnet må bygges. Vi trenger en skole der alle kan henge med. Kvalitet i skolen er fortsatt en av Høyres viktigste saker. Bedre lærere er blant de viktigste satsningsområdene. Vi må vinne kampen ute i kommunene. Alle må lære av Oslo og andre kommuner der Høyre lykkes.

Delegat 135 Svein Harberg
Vi er stolte av kunnskapsnasjonen Norge. Jeg møter mange bedrifter. Norge har fantastisk mange kunnskapsbedrifter. Mange av dem er verdensledende på sine områder. Dit er de kommet gjennom satsning på kunnskap og utdanning. At de har klart dette er ingen selvfølge. For vi har en rødgrønn regjering nå. Deres siste statsbudsjett fikk organisasjonene på feltet til å starte et opprop. De synes ikke at satsningen var god nok. Listen over ting regjeringen ikke har fått til er lang. Kunnskapsdepartementet har ingen plan for å styrke utdanningssektoren i Norge. De har ingen plan for å løfte kunnskapen. De har ingen plan for hvordan universiteter og høyskoler skal utvikle seg. Vi ga i alternativt budsjett mye mer penger til utdanningssektoren. Penger er ikke alt, men det hjelper. Vi gleder oss til valgkampen. Da skal vi satse på kunnskap i lokalsamfunnene.

Delegat 56 Kristin Vinje
Vi ser at kvinner velger Høyre. Nå må vi sørge for at de som er opptatt av kunnskap og forskning velger Høyre. Partiet vårt vet hvordan vi skal bygge et velferdssamfunn. Da må vi bygge gode forskningsmiljøer. Som Erna sa i innledningen sin: Høyre brukte i regjering 9 av 10 oljekroner på vekstfremmende tiltak. Stoltenberg II har ikke brukt mer enn 2 av 10 kroner på dette. Høyre vil ha et løft for høyere utdanning. Vi gjør det ikke godt nok i realfag. Høyre må peke på hva som skal prioriteres.

Delegat 308 Arnt M. Storvik
Det er ingen menneskerett å få barn. Ei heller å få studere. Jeg er bekymret for frafallet på våre ingeniørskoler. Det er på 50 prosent. Jeg foreslår at vi hever inntakskriteriene for ingeniørstudier. Uten å gjøre dette tror jeg at det høye frafallet vil vedvare.

Delegat 199 Eva Marie Halvorsen
Vettet er jevnt fordelt i landet. Mitt tema er høyskolene. Jeg er glad i Førde. Det er fordi jeg bor der, og fordi vi har landets beste sykepleierutdanning. Vi ligger der mellom isbreer og saueflokker. En person vi ikke er glad i der er Steinar Stjernø. Ei heller utvalget han ledet. De ville legge oss ned. Vi må ha argumenter for hvorfor vi skal ha høyskoler i distriktene. De har gode profesjonsutdanninger. De leverer kompetansen til velferdsstatens yrker.

Delegat 117 Karen Anne Kjendlie
Kampen mot frafall er viktig. Vi har i Vestfold satt i gang en rekke tiltak. Frafallsproblemet verken starter eller stopper i videregående opplæring. I Vestfold har antall ressurskrevende elever økt med 20 prosent. Elevene blir ikke plutselig ressurskrevende når de entrer videregående skole. Vi må starte tidligere. Jeg skulle gjerne visst mer om frafall i grunnskolen. Vi gleder oss til å få Erling Lae med på laget. Jeg håper alle i salen kommer på kommunalkonferansen i Tønsberg. Velkommen!

Delegat 237 Erik Fløan
Hos oss velger omtrent halvparten en yrkesutdanning. Da trengs det lærlingplasser. Da er det synd regjeringen heller vil ”vedta” lærlingplasser enn å gjøre noe for at de skapes. For meg er valgfrihet viktig. Frafallet er for stort. Fagkompetansen kan heves ved å trekke inn flere aktører. Rørleggerforbundet har villet starte en god rørleggerskole. De får ikke lov av regjeringen. Erna, tusen takk for yrkesfagsløftet. Det er viktig.

Delegat 110 Vider Løvf
Jeg sitter i et lokalt utvalg som skal sette opp skolepolitiske mål. De rødgrønne vegrer seg for å sette opp klare og målbare mål. De er redde for å avdekke svakheter. En skoleeier må tørre å sette høye mål. Jeg vil at skolen skal ha definerte mål. Da kan vi heve kvaliteten i skolen.

Delegat 111 Dag Fjeld Edvardsen
Fakta er at landet vårt må ha noe å leve av. Olje og gass vil ikke gi oss like store inntekter i fremtiden. Da er det human kapital som er viktig. Da må det bli satset på skolen. I Drammen har Høyre lansert følgende visjon: Drammen skal ha Norges beste skole. Det er ambisiøst, men det forplikter. Vi må gjøre mer for å investere i human kapital.

Delegat 106 Elizabeth Skogrand
Det siste året har jeg jobbet som lærer på en videregående skole. Jeg hadde ikke helt tatt innover meg at jeg bare skulle se baksiden på datamaskiner der. Skolen er blitt som en internettkafé. Det som skjer på elevenes datamaskiner har utfordret meg. Kristin Halvorsen har sagt at Facebook skal inn i undervisningen. Jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Allerede er elevene på Facebook. Hele tiden! Vi må gjenreise lærerens autoritet. Ikke alt som skjer på en datamaskin er fremskritt eller læring.

Dirigentbord
Da går vi over til diskusjon om utenriks- og forsvarspolitikk.

Delegat 242 Ivar Kristiansen
Intet har varmet meg mer under dette landsmøtet enn den støtte som er uttrykt til våre styrker i Afghanistan. Mange spør hvorfor vi skal ha 500 soldater stasjonert så langt hjemmefra. Noen av dem kommer hjem skadet. Noen kommer aldri hjem. Svaret er: Fordi NATO og FN ber om at vi skal være der. En gang kan det bli vi som må be om hjelp. Terror må bekjempes der terroristene er. Vi har ikke vært i stand til å gi soldatene den treningen de fortjener. De virkelige heltene i Norge er de som kommer hjem fra utenlandstjeneste. Kjære ordførere, møt opp på flyplassen når de kommer hjem og støtt dem.

Delegat 9 Tage Pettersen
I fjor var jeg kritisk til at utenriks- og forsvarskomiteen skulle fusjoneres. I år står jeg her og innrømmer at jeg tok feil. Mye av det har Ine Marie Eriksen Søreide æren for. Hun har gjort en utrolig god jobb. I inn- og utland har hun reist. Jeg hører bare gode tilbakemeldinger fra de som har møtt henne. Høyre har flere ganger påpekt at førstegangstjenesten må forbedres. Det handler om å rekruttere de beste. Soldatenes innsats i utlandet betyr mye for Norge, for NATO og for Verden.

Delegat 79 Eli Skoland
Vi kan ikke forvente at alle er enige om at norske soldater skal være i krigsområder. Men, vi kan forvente at alle skal støtte de soldatene som reiser dit. Dagens veteraner finner du blant unge menn og kvinner. Jeg har med meg en hilsen fra Norges forsvarsrelaterte organisasjoner. De har en kampanje for å støtte norske soldater. Jeg håper alle her vil støtte kampanjen.

Delegat 15 Rune Grundekjøn
Vi har et flott samfunn. Det må forsvares. Høyre har alltid stått på for Forsvaret. Siden 1992 har Forsvaret vært under omstilling. Riksrevisjonen har spurt: Hva skal vi med jagerfly uten å kunne utdanne piloter? Grensevakten mangler skudd. Det er for få døgn med øvelser for soldatene. Høyre må ta dette på alvor.

Delegat 106 Elizabeth Skogrand
Nå er NATO i ferd med å revidere sitt strategiske konsept. Dette er alliansens viktigste dokument, etter pakten. Selv etter delelinjeavtalen har vi en uberegnelig nabo. Vi trenger våre allianser. Vi trenger NATO. Derfor må ikke NATOs nye strategiske konsept utvanne prinsippet om en kollektiv forsvarspakt. Det er viktig at NATOs ansvar forblir å forsvare medlemsstatene. NATO tar ansvar for fred og sikkerhet internasjonalt, særlig i Afghanistan. Vi blir i Afghanistan til jobben er gjort. Taliban skal ikke få vinne. Først etter press har Jens Stoltenberg sagt han vil besøke soldatene våre. Regjeringen har gjort lite for å styrke samarbeidet med USA. Norge må bidra til NATO!

Sist endret: 12:01 - 09.05.2010