Delegat nr 67 Stian Haraldsen
Først honnør til partiledelsen for å belyse saken. Men DLD er høyst problematisk når det kommer til personvern. Når det gjelder lover har det heller ingen effekt da vi kan vedta egne lover på disse områdene. Som et konservativt parti kan vi ikke være bekjent av slike inngrep fra staten.

Delegat nr 272 Raymond Londal
Politiet har lenge hatt lov til å ta opp samtaler. Jeg er ikke bekymret for politiets verktøykasse. Det som bekymrer er at man nå kan lage til et system der man ved noen få tastetrykk kan kombinere personlig informasjon om mennesker.

Delegat nr 82 Kristian Tonning Riise
Som ung hippie fra Hedmark så var det Høyre som var det naturlige valget. Det var Høyre som gir mulighet til å være annerledes. Det er Høyre som gir mulighet for frihet når man tar ansvar. Som regel er vi unge som står her oppe litt irritert over at Høyre alltid skal være så ansvarlige. Men nå er det nettopp til denne ansvarligheten jeg appellerer. Personvernet må ikke slutte i den digitale verden. Støtt dissensen.

Delegat nr 71 Jon Ole Whist
Takk for prosessen og at vi får den kunnskapen vi trenger. Etter innlederne i dag er jeg ikke bekymret. Vi kan si et kunnskapsbasert nei til DLD.

Delegat nr 117 Karen Anne Kjendlie
Er frihet en forutsetning for trygghet eller trygghet en forutsetning for frihet? Dagens teknologi gir uante muligheter for å lagre og spre informasjon. EU er i en revisjonsprosess. Men uansett hva vi havner ned på så kan vi ikke svikte sjelen i Høyre. Både vern av personvernet og kriminalitetsbekjempelse er sterke ideer i Høyre. Begge deler er forankret i Høyre.

Delegat nr 247 Marius Hansen
Det er snakk om mye data som skal lagres, og ingen stat har rett til så mye overvåkning av egne borgere. De kriminelle kan lett gjemme seg. Se for dere hva en utro tjener kan finne på. Vi kan ikke finne oss i at staten skal vite alt. Vi kan ikke finne oss i DLD.

Delegat nr 65 Berit Solli
Vi vet alle hvor ubehagelig der er å oppdage at man blir iakttatt når man er oppslukt av noe, selv om man ikke gjør noe galt. Vi må beskytte den enkeltes rett til å skjerme eget privatliv. Si nei til DLD.

Delegat nr 211 Johan Hjelvik
Det er gledelig at vi vil styrke personvernet, og at vi har troen på enkeltindividet. Når vi først tillater det så er det ingen vei tilbake. Tenk på Kafka og boken Prosessen. Det er historieløst å gå inn for direktivet. Stem for dissensen.

Delegat nr 12 Sissel Vedal
Det påstås i media at landsmøtet ikke vil gi råd til stortingsgruppen for å ikke påføre ledelsen et nederlag. Men hvordan kan man det når ledelsen ikke har tatt standpunkt? Vi må sette grenser for statens makt. Jeg har sett på argumentene til de som er for DLD, og jeg mener dere tar feil. De kriminelle finner veien rundt. Støtt dissensen.

Delegat nr 96 Eivind Falk
Oppland Høyre sa tidlig klart nei. Mange er kritiske, for det er dramatiske inngrep det er snakk om. Høyre har en ryggmargsrefleks når det kommer til overvåkning. Frihet er det som ligger igjen på tallerkenen når staten har forsynt seg. Da kan vi ikke invitere Helga Pedersen til å komme å forsyne seg enda mer.

Delegat nr 265 Kristian Støback Wilhelmsen
Jeg er redd for at hvert skritt vi tar skal bli styrt og sjekket. Hva kan defineres som alvorlig kriminalitet? Vi sier ofte at vi ikke kan regulere oss til et perfekt samfunn, men vi kan heller ikke overvåke oss til perfekt samfunn. Si nei til DLD.

Delegat nr 85 Elise Vold Fangberget
Privatliv er en forutsetning for frihet. Vi må være kritiske og følge det vi har vedtatt i vårt prinsipprogram. Her må varsellampene lyse. Vi er det partiet som setter menneskerettigheter først.

Delegat nr 226 Morten Olimb
Tenk dere at dette er landsmøtet 1950 og jeg står her og foreslår at vi skal loggføre alle brev, mottakere osv. Dere ville syns jeg var gal. Det er det samme som DLD anno 2010. Disse grensene må vi ikke flytte. Støtt dissensen.

Delegat nr 188 Harald Victor Hove
Mange sier når man innfører nye regler som dette, at det gjør ikke noe for det angår ikke meg. Problemet er at når du er kommet så langt at du kanskje ønsker å snu, så er det for sent. La oss være uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Delegat nr 15 Rune Grundekjøn
Vi må vite hva vi gjør når vi skal ta en beslutning, derfor må vi utsette denne saken. Når det gjelder økonomi så er det allerede en del overvåkning, hadde vi ikke hatt det ville ingen blitt tatt. Ikke si nei til DLD før vi vet hva vi gjør.

Delegat nr 176 Birthe Taraldset
Åsi nei er til DLD er et kriminalpolitisk eksperiment. Skal vi gi politiet en reell mulighet? Er å si nei å styrke rettsstaten? Datalagring er ikke overvåkning. Jeg vil være med å utvikle dette fra innsiden.

Delegat nr 100 Trond Helleland
Taraldset er den eneste som har kommet med endringsforslag til denne resolusjonen.
Linje 65-67 nytt forslag - komiteen støtter dette.
Linje 70 nytt forslag - foreslås avvist.
Linje 71-72 erstattes med nytt forslag - foreslås avvist.
Linje 73-74 nytt forslag - foreslås avvist.
Linje 75-76 nytt forslag - foreslås avvist.

Resolusjonskomiteen mener det er nødvendig å delta i prosessen som nå som skjer og jobbe for å styrke personvernet og anbefaler at resolusjonen vedtas.

Sist endret: 14:51 - 09.05.2010