Delegat 279 Camilla Strandskog
Dette er en god resolusjon. Den kan bli bedre ved å si tydelig nei til datalagringsdirektivet. Personvernet er viktig. Landsmøtet er vårt høyeste demokratiske organ. Viktig at vi tar et standpunkt her. Det går an å si nei. Andre har gjort det. Jeg håper vi gjør det samme.

Delegat 154 Arve Kambe
I opptakten til landsmøtet har det vært mobilisering fra nei-siden. Ja-siden har basert seg på at vi skal ha en grundig prosess. Derfor har ja-siden lagt bånd på seg. På samme måte bør nei-siden nå legge bånd på seg. Det er mange tvilere her, og resolusjonen er en invitt til dem. Denne resolusjonen er en måte å inkludere også de medlemmene som ikke er på landsmøtet. EU venter på sin evaluering. Vi må vente på vår evaluering. Vi må vite hva vi sier nei til, og det gjør vi ikke enda.

Delegat 74 Carl Christian Blich
Regjeringen foreslår også endringer i helseregistrene. Helseregistre gir kunnskap, men Høyre må se risikoen for at informasjon havner på avveie. At Stortinget ikke skal bestemme hvilke registre som skal etableres innebærer en uheldig fagliggjøring. Høyre må reagere. Som helsearbeider er jeg opptatt av pasientenes rettigheter. Vi er avhengige av tillit i jobben vår. Personvernet må styrkes, ikke svekkes. Når det gjelder datalagringsdirektivet må jeg si at selv om jeg tviler, så heller jeg mot dissensen.

Delegat 151 Ronny Sæbø
Motstanderne av datalagringsdirektivet bruker mye skremselspropaganda. Motstanderne kommer ikke med konstruktive alternativer. Vi må vente på EUs nye evaluering. Vi må hindre at vi blir en frihavn for kriminelle miljøer. Vi kan ikke si blankt nei til datalagringsdirektivet i dag. Resolusjonen tar opp de nødvendige hensyn for implementering.

Delegat 224 Yngve Brox
Jeg meldte meg inn i UH i 1984. Da var DDR et skjellsord, ikke et forbilde. Jeg godtar overvåkning ved skjellig grunn til mistanke. Skjellig grunn kan ikke bare være at man er norsk. Jeg støtter dissensen.

Delegat 88 Lars Elsrud
Når teknologien gjør at mer og mer blir mulig, så må vi sette grenser gjennom politikken. Datalagringsdirektivet er et veiskille. Politikken må sette en grense for en utvikling som vi ikke vet hvor langt vil gå.

Delegat 101 Anders B. Werp
Jeg synes vi har en god og balansert resolusjon. Den ivaretar spenningen mellom frihet og trygghet. Høyre skal være en garantist for begge verdier. Derfor støtter jeg ikke dissensen.

Delegat 39 Christian Bendz
Man er redd for loggføring, sies det. Men, mange motstandere av datalagringsdirektivet driver den loggføringen allerede, gjennom blant annet Facebook. Ja, privatlivet skal beskyttes. Men, det skal beskyttes av politiet. Jeg har intet å skjule, og ønsker at dette datalagringsdirektivet kommer til Norge.

Delegat 7 Henrik Asheim
Facebook er frivillig, det er en stor forskjell. Unge Høyre vil kjempe mot datalagringsdirektivet. Selv om vi kan diskutere detaljer, så vet vi hva hovedideen er: Vi skal lagre alt, i tilfelle vi skulle trenge det. Det andre er at direktivet ikke dekker Skype, Gmail, Facebook. Datalagringsdirektivet er altså lett å omgå om du skal gjøre noe galt. Derfor er det bare uskyldige som blir overvåket. Vi har også en gyllen regel i Unge Høyre: Er Helga Pedersen for, så er vi i mot.

Delegat 126 Torbjørn Røe Isaksen
Gode folk står på begge sider i denne debatten. Jeg vil stemme for dissensen. Mange sier at man ikke har noe å frykte, om man er uskyldig. Jeg mener vi alle har noe å frykte. Ikke fordi vi kan bli et totalitært samfunn, men fordi alle har grunn til å frykte for vårt eget privatliv. Det handler om å verne våre private samtaler med familie, venner og bekjente. Vi vil ikke at fremmede skal ha innsyn i dette. Det er fordi det er privat, det er vårt eget. I altfor lenge har vi sagt at vi bare skal gå ett skritt til, bare dette ene, så er det nok. Dette er vår sjanse til å si stopp.

Delegat 1 Erna Solberg
Det er stilt mange forventinger til om jeg skulle ta ordet. Jeg er blitt spurt om datalagringsdirektivet mange ganger. Jeg er stolt av et parti som tør å gjennomføre en så god debatt som vi har gjort på dette landsmøtet. Om folk sier vi ikke tør å ta standpunkt, så er det feil. Vi er det eneste partiet som har gått inn i en grundig prosess. Men, jeg vil at vi skal bruke litt mer tid på dette. Jeg er også redd for et overvåkningssamfunn. Jeg er inneforstått med vårt prinsipprogram, og hva det sier om personvern. Men, jeg har også lest resten av prinsipprogrammet. Vi skal også være et parti som skaper trygghet, bekjemper kriminalitet og kjemper for trygge lokalsamfunn. Jeg kan frykte for at fremmede kan se alt jeg foretar meg, men jeg frykter også for mine barn. Denne saken handler om hvordan vi veier de hensynene mot hverandre. Jeg mener de kan balanseres. Høyre er et parti som setter grenser for politikk, men vi må også sette grenser for kriminalitet. Det flertallet i resolusjonskomiteen har begynt å gjøre er å stille grenser for innsyn. Dette er krav for at vi kan si ja til datalagringsdirektivet. Jeg kommer aldri til å gå inn for datalagringsdirektivet hvis jeg ikke vet sikkert at det bare er politiet som får tilgang til det som lagres. Så vi skal nå stemme over om vi skal gå den veien jeg skisserer, eller om vi velger å ta et standpunkt allerede nå. Min anbefaling er å støtte flertallet i resolusjonskomiteen. Da gir dere ledelsen et mandat til å si nei, dersom de personvernkravene vi stiller ikke blir ivaretatt.

Delegat 278 Stefan Heggelund
I denne debatten trenger vi konservativ tankegang. For meg veier tradisjonen vår for å ivareta personvernet så høyt at jeg er mot datalagringsdirektivet. Men, datalagringsdirektivet gjør meg også nervøs. Når kronprinsparets kontoinformasjon kan lekke til pressen, så kan alles data lekkes. Jeg er mot både av ideologiske og praktiske årsaker. Denne debatten viser at konservatisme trengs i samfunnet. Jeg mener konservative bør si nei til datalagringsdirektivet.

Delegat 9 Tage Pettersen
I snart ett år har vi, med noen få unntak, lojalt fulgt oppfordringene om ikke å fatte noen vedtak i fylkene om datalagringsdirektivet. Vi ble lovet en grundig debatt som skulle munne ut i et vedtak. Jeg mener tiden nå er inne for å gjøre et vedtak. Alle som vil utsette prosessen sier at vi venter på kunnskap. Hvor mye mer kunnskap trenger vi? Når går streken? Datalagringsdirektivet skal vedtas før neste landsmøte. Derfor bør landsmøtet nå ta stilling. Støtt dissensen.

Delegat 23 André Oktay Dahl
Nå har Politiets Fellesforbund knyttet seg til et eksternt selskap som skal etterforske ID-tyveri. Det kan være fordi politiet enten mangler verktøy i dag, eller fordi de ikke bruker de verktøyene de har godt nok. Begge deler er mulig. Jeg vet ikke hva svaret er. Derfor bør vi ikke ta stilling enda. Vi vet ikke svaret på alle spørsmålene. Forutsatt at KRIPOS har rett, tør vi ta sjansen på å si nei? Vi bør ikke støtte dissensen.

Delegat 57 Heidi Nordby Lunde
Jeg er sikker på at selv tilhengerne i salen ikke betviler motstanderne sin vilje til å bekjempe kriminalitet. Er det korrelasjon mellom overvåkning og kriminalitetsbekjempelse? I så fall hadde Jernbanetorget vært Norges tryggeste område. Men, der foregår det narkotikasalg for åpen scene. Med fullt av kameraer rundt. Politiet har ikke kapasitet til å etterforske organisert kriminalitet. Derfor gir overvåkning en falsk trygghet. Selv der direktivet er implementert, så har det ikke ledet til bedre kriminalitetsbekjempelse. Høyre bør ikke bare bli en garantist for Ap i denne saken. Vi vil alle her i salen bekjempe kriminalitet, men nå må vi si nei til datalagringsdirektivet for å bevare Høyres integritet og våre grunnleggende verdier.

Delegat 30 Anette M. Solli
De som stemmer for resolusjonen sier ikke ja til datalagringsdirektivet. Det de stemmer for nå er å ikke si nei. Det er viktig. Jeg er en tviler. Jeg er ikke sikker på om jeg vil ende opp på ja eller nei. Jeg reagerer på retorikken fra de som vil stemme nei. De sier vi skal sette grenser for politikk. Jeg ber landsmøtet tenke seg om. Skal vi derfor også sette grenser for politiets mulighet til å bekjempe kriminalitet?

Delegat 268 Frank Bakke Jensen
Jeg kommer fra et fylke der Ap i årtier har samlet kunnskap om personer og misbrukt den. Derfor ser jeg ingen ryggmargsrefleks mot datalagringsdirektivet hos Helga Pedersen. Jeg støtter resolusjonen. Jeg støtter ikke dissensen. Det er så mange fylkeslag som ikke har behandlet dette, at vi må vente på en grundigere behandling i organisasjonen.

Delegat 114 Svein Flåtten
Jeg har 2000 partimedlemmer i Vestfold som ikke har sagt noe om denne saken. Vi vet at 100 medlemmer på et årsmøte har sagt at de skal få anledning til det. Jeg sier ja til resolusjonen slik den ligger. Jeg sier ja til at 2000 partimedlemmer i Vestfold skal få si hva de mener.

Delegat 222 Merethe Baustad Ranum
Personvern har vært Høyres paradegren. Jeg har i mange år jobbet i Politiet, og jeg vet hva trafikkdata er og hvor viktig det er. Men, vi har andre muligheter enn datalagringsdirektivet. Hvis bedrifter slutter å registrere data, så kan vi gjøre endringer i nasjonal lovgivning. Vi trenger ikke datalagringsdirektivet. EU sier det ikke virker etter hensikten. Datalagringsdirektivet får ikke opp oppklaringsprosenten. Hva gjør datalagringsdirektivet med oss? I Tyskland viste en undersøkelse at folk vegrer seg for å ta kontakt med krisesentre, familierådgivning og psykiatriske tjenester, etter implementeringen av datalagringsdirektivet. Vi støtter dissensen.

Delegat 225 Randi Wiggen
Hele datalagringsdirektivet er basert på at de kriminelle bare bruker NetCom og Telenor, og at de aldri har hørt om Facebook og Gmail. Politiet ønsker seg lett tilgang til data. Deres høringsuttalelse viser oss tankegangen fra et overvåkningssamfunn. Vi glemmer for ofte i denne debatten at opphavet til dette direktivet var å bekjempe terrorisme.

Delegat 135 Svein Harberg
Etter mange møter om dette står jeg fortsatt solid plantet på den siden som er imot datalagringsdirektivet. Men, jeg tror resolusjonen peker ut en kurs som tar godt vare på personvernet. Jeg håper høringen vil gi folk sjansen til å uttale seg om dette. Vi bør støtte resolusjonen av respekt for resten av partiet.

Dirigentbord
Jeg forstår det slik at Birthe Taraldset frafaller sine endringsforslag.

Da går vi til votering.
De som støtter resolusjonen forholder seg i ro. De som støtter dissensen viser stemmetegn.

Da er stemmene registrert, og vi ber om en kontra.

Med 175 mot 108 stemmer er resolusjonskomiteens forslag vedtatt.

Da tar vi resolusjonen i foreliggende form til endelig votering. Den er bifalt.

Sist endret: 14:45 - 09.05.2010