Delegat nr. 73 Simen Johannessen
Regjeringen har tatt på hørselsvern og hjelm når det gjelder å lytte til næringslivet. De forstår ikke næringslivets ønsker og behov. Det er derfor viktigere enn noensinne at Høyre nå arbeider for å avskaffe formueskatten og reduserer skjemavelde. Utdanning og forskning må det også satses på. Det er også viktig at kommunene beholder en større andel av selskapsskatten. Vi må også vurdere og evaluere Innovasjon Norge, hvor Høyre må sette andre mål og krav enn det Regjeringen nå gjør.

Delegat nr. 210 Torgrim B. Finnes
Høyres nettsider gir oss store muligheter for å spre Høyres politikk. Vi må alle bli flinkere til å benytte oss av dette verktøyet, og Høyres 72 lokallagsredaktører har alle en jobb å gjøre fremover. Det er viktig for lokallagene at vi får et større engasjement innenfor data, og vi må få med flere aktive i arbeidet med en ny portal som kommer senere i høst.

Delegat nr. 308 Arnt B. Storvik
Vi har hatt godt av å ha litt motvind i partiet, dette har gitt oss og Erna mye ekstra energi og skaperkraft. For oss som har passert 70 år er det viktig å beholde arbeidskraften. Jeg oppfordrer Høyre til å oppmuntre og ta godt vare på de eldre i arbeidslivet, og ikke kaste 60-åringer ut av det. Aldersgrensen for pensjonister må heves eller fjernes. Lokallagslederne bør også få en seniorkontakt i lokallagsstyret. Det er gjennom Senior Høyre at Høyre skal få troverdighet i omsorgspolitikken.

Delegat nr. 277 Oliver Husøy
Etter oljen må vi huske på at det kommer en ny tidsepoke, og det er viktig at vi begynner å forberede oss til denne tiden allerede nå. Det er altfor vanskelig å starte en bedrift her i landet, og mitt budskap er at skattene må ned. Høyre må heie entreprenørene frem, og legge alt til rette for nyskapning i næringslivet.

Delegat nr. 141 Ole Guttorm Ihme
Næringslivets og arbeidslivets ve og vel er en hovedpilar i vår politikk. Uten verdiskapning har vi ingen midler til å skape fellesgodene. Høyres politikk er å gjøre næringslivet større og mer lønnsomt, og vi må også passe på at ikke flere faller utenfor arbeidslivet. Det er viktig å snu utviklingen innenfor forskning og utviklingssektoren, og vi må etablere flere bedrifter innen denne sektoren. Vi må også ta bort arveavgiften og senke skattene. La oss få enklere rammevilkår for bedriftene. Tiden er inne for en helhetlig og fremtidsrettet næringspolitikk med Høyres løsninger.

Delegat nr. 284 Stian Hilse Bergh
Halvparten av Innovasjon Norges prosjekter gir ikke innovasjon. Dette er ikke positiv og nyskapende politikk, og Innovasjon Norge finner ikke nok gründere. Det skapes derved færre positive ringvirkninger for næringslivet og samfunnet. Man bør se nærmere på Innovasjon Norge og ha en grundig gjennomgang av dets oppgaver.

Delegat nr. 311 Otto Albert Hammervold
Vi har en stor eldrebølge foran oss, det bør vi merke oss og planlegge for. I Senior Høyre har vi gjennomført våre planer og vi er tilpasningsdyktige. Jeg vil minne forsamlingen på at gjennomsnittsalderen på Høyres medlemmer er ca. 60 år. Jeg har et forslag om at Senior Høyre kanskje bør kalles Høyre 62 + .

Delegat nr. 257 Britt Skinstad Nordlund
I inneværende periode har vi i Troms fylkeskommune fått gjennomført mye god Høyrepolitikk. Vi fikk blant annet gjennomslag for anbud på kollektivtransport og vedlikehold på vei. Vi har fortsatt store utfordringer i fylket, særlig når det gjelder utdannelsessektoren.

Delegat nr. 140 Linda B. Skjulstad
Vi har opplevd en stor rasjonalisering innenfor landbruket i perioden 1995 til 2006, særlig når det gjelder melkeproduksjon. Regjeringen legger ikke forholdene godt til rette for satsing for bøndene i dag. Høyre må ha en ny næringslivspolitikk på landsbruksområdet og legge til rette for mer kreativitet og satsing i landbruket.

Delegat nr. 213. Aslaug Jenset Sanden
I fremtiden vil vi skifte arbeidsplass oftere. Det er derfor viktig at vi satser på større og flere bo-regioner over hele landet. Høyre bør også sikre innbyggerne over hele landet lik strømpris. Vi må også få bygget ut veinettet og satse på dem som vil eie sin egen bedrift.

Sist endret: 18:39 - 07.05.2010