144 Janne Fardal Kristoffersen

Jeg ønsker å likestille foreldre og håper på fri deling av permisjonen. Alle familier er forskjellige. Økt likestilling får vi ved å gi far lik opptjeningsrett. Jeg tror ikke at vi må tvinge far til å være sammen med barna sine. Det er på tide å la familiene få organisere sin egen hverdag. Det må være barnas beste som står i sentrum, ikke systemet. Hver dag irriterer jeg meg grenseløst over den statlige overstyringen vi opplever med den sittende regjeringen. Mitt Høyre er et parti som har tillit til den enkeltes valg. Mitt Høyre er ikke for detaljstyring av familienes hverdag.

254 Kate Adolfsen-Trabelesi

Jeg er nordlending, og den saken som betyr mest for meg er oljeutvinning i nord. Nordlendingene har selvstendig tankegang, og har lyst til å ha råderett over vårt eget lokaldemokrati. Vi har ungdommer som vokser opp i en landsdel som er noe av det beste du kan bo i. De må ut for å få seg høyere utdanning. De kommer ikke hjem igjen før de har skilt seg. Når de først har kommet ut, så kommer de sjelden hjem igjen. Den største eksportartikkelen i Nordland er IQ. Vi må sørge for å ha utdanningsinstitusjoner i nord.

169 Peder Sjo Slettebø

Jeg skal finne kvinnen i mitt liv i Høyres kvinneforum. Resolusjonsforslaget fra Høyres kvinneforum viser forskjellen mellom vår familiepolitikk og regjeringens familiepolitikk. Vi lar familien ta sitt eget valg. Det er dette debatten om foreldrepermisjon handler om. Dersom vi betrakter familien som et middel for å forsvare en ønsket statistikk, da kan man forsvare dagens system. Selvfølgelig skal fedre ha like permisjonsrettigheter som mor. Derfor foreslår vi å innføre selvstendig opptjeningsrett for far.

149 Sigrid Tufteland

I dag er det slik at barnefaren er helt avhengig av morens rett til foreldrepenger for å kunne ta foreldrepermisjon. En selvstendig opptjeningsrett for far som er uavhengig av mor vil føre til at begge foreldre er likestilt som omsorgspersoner for barna. Målet er at begge foreldrene må få rett til selv å velge hvem som skal ta ut permisjon og foreldrepenger. Slik situasjonen er i dag er tiden ikke inne for å fjerne fedrekvoten. Det tar tid å endre et folks holdning. Vi må være varsom med å bruke Høyres slagord valgfrihet i alle sammenhenger.

151 Ronny Sæbø

Foreldelsesfristen for volds- og overgrepssaker må fjernes. Mange saker føres aldri frem til rettsapparatet fordi offeret er traumatisert. Det tar lang tid å bygge opp nok krefter til å anmelde saken. Det er viktig at ikke den kriminelle får benytte foreldelsesfristen for å unndra seg straff. Altfor mange mennesker opplever vold. Vi må sikre at vold og overgrep bekjempes resolutt. Støtt resolusjonsforslaget om at foreldelsesfristen for volds- og overgrepssaker fjernes!

Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner presenterte Høyres gründer/mangfold-engasjement.

2 Jan Tore Sanner

Hver dag møter vi mennesker som gjør en forskjell. Det handler om gründere, jobbskapere og fornyere i offentlige sektor. Vi skal løfte frem noen hverdagshelter. Det handler ikke om storkapitalen og de store bedriftene. Det handler om drømmene og ideene som skal bli til bedrifter og arbeidsplasser. Rødgrønne politikere er for opptatt av systemene og for lite opptatt av menneskene. Vi skal møte menneskene med anerkjennelse. Vi tror på et samfunn der det er lov å lykkes. Vi tror på et samfunn med et sikkerhetsnett, men ikke et sikkerhetsnett der du blir sittende fast. Vi vil at man får en ny sjanse.

Viste foil som viste at Norge blir mindre innovativt. Vi er under gjennomsnittet i EU. Vi må ha høyere ambisjoner.

Viste film om gründere og mangfold med rektor ved Ullern videregående skole.

Jan Tore Sanner introduserte rektor ved Ullern videregående skole, Pål Riis. Samtale mellom Jan Tore Sanner og Pål Riis.

Sist endret: 18:08 - 07.05.2010