Delegat nr. 23 André O. Dahl
Statsråd Storberget bør få permanent pappa-permisjon da han ikke har klart å innfri løftene om storsatsingen på norsk politi. Det skulle bli 1100 nye årsverk, men det ble 500 færre i stedet. 70 prosent av politistudentene vil ikke få jobb i år, og man må si opp politifolk. Justisdepartementet og statsråden klarer ikke å planlegge på en riktig måte. I fengslene sitter det nå feil folk i åpen soning, og justiskomiteen så faktisk rusede innsatte da den var på fengselsbesøk.

Delegat nr. 101 Anders Werp
Vi har mange flinke politifolk her i landet som gjør en utmerket jobb. Vi har et apparat som kunne skapt trygghet i landet, men departementet skaper utrygghet. Kriminaliteten i Norge øker og det er stadig mer kriminalitet i forhold til landegrenser. Omreisende bander kommer til Norge om sommeren, og vi ønsker en helhetlig strategi fra Justisdepartementet. De har sagt at dette kommer kanskje til neste år. Vi vil komme med vårt eget forslag og vil forebygge kriminalitet på en offensiv måte.

Delegat nr. 176 Birthe Taraldset
Hordalands politimester har skrevet til justisdepartementet angående kapasitetsproblemer i varetektsfengslingen og fikk til svar at de var klar over problemet, men de kunne ikke love noe mer hjelp. Domstolene advarer nå mot ”kork” i systemet. Vi må ha en moderne og ny kriminalpolitikk og flere nødvendige tiltak mot kriminalitet.

Delegat nr. 15 Rune Grundekjøn
I justisdebatten er det lett å si at man bare trenger flere penger, men jeg vil oppfordre Høyre til å gjøre dette på en mer intelligent måte. Mitt råd er at man bør redusere kontantbruken i samfunnet og ta bort 1000-lappen.

Delegat nr. 106 Elizabeth Skogrand
Høyre på Stortinget har foreslått at det skal være obligatoriske dødsstedsundersøkelser når små barn dør brått og uventet. Regjeringen mener at foreldrene skal få tilbud om dødsstedsundersøkelse, men Høyre vil at den skal være obligatorisk. Regjeringen mener det er grunnlovsstridig å undersøke stedet der barn har dødd dersom det ikke er mistanke om noe kriminelt. De viser til Grunnlovens paragraf om forbud mot husinkvisisjon annet enn ved kriminelle tilfeller. At en obduksjon skal være mindre inngripende enn en undersøkelse av dødsstedet, virker urimelig for meg. Er en bolig mer beskyttelsesverdig enn et dødt barn? Jeg håper at regjeringspartiene snur i denne saken.

Delegat nr. 28 Hårek Elvenes
Over 500 stillinger i politiet er ledige. 75 prosent av politistudentene i år har ikke jobb, og dette er bekymringsfullt. Jeg synes ikke det er riktig at nyutdannede politifolk skal jobbe som barnehageassistenter. Mobil kriminalitet skyller også over landet, og hele situasjonen er uforståelig for oss som jobber med justispolitikk. Høyres ledelse må se nærmere på situasjonen i justispolitikken.

Delegat nr. 214 Per Magne Waagen
Jeg er opptatt av trygge lokalsamfunn, og det er ikke riktig at politistudenter blir utdannet til ledighet. Dette medfører dårligere sikkerhet for Norges innbyggere. Vi må ha mer fokus på forebyggende kriminalitet.

Sist endret: 20:02 - 07.05.2010