Referent: Lars Andreas Lunde

Forslag 80 fra Østfold Høyre ble anbefalt avvist, og forslaget ble ikke opprettholdet.
Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 81 fra Unge Høyre, Hordaland Høyre og Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 82 fra Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 83a fra Høyres Studenterforbund ble anbefalt vedtatt med endringer. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 83b fra Høyres Studenterforbund ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 83c fra Høyres Studenterforbund ble anbefalt vedtatt med endringer. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 84 fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist, og forslag ble ikke opprettholdt.
Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 85 fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist, og forslag ble ikke opprettholdt.
Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 86 fra Sør-Trøndelag Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 87 fra Oppland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 88 fra Sør-Trøndelag Høyre og Buskerud Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 89 fra Sør-Trøndelag Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 90 fra Erlend Øverby ble anbefalt vedtatt med endringer. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 91 fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 92 fra Ine Marie Eriksen Søreide ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 93 fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 94 fra Olemic Thommessen ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 95 fra Unge Høyre ble anbefalt avvist, og forslaget ble ikke opprettholdt.
Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 96 fra Olemic Thommessen ble anbefalt avvist, men med en endring i forhold til programkomiteens forslag, og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 97 Olemic Thommessen ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 98 fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 99 fra Sør-Trøndelag Høyre ble anbefalt avvist, og forslaget ble ikke opprettholdt.
Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 100 fra Østfold Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 101 fra Per-Eivind Johansen ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 102 fra Høyres Studenterforbund ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 103 fra Unge Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 104 fra Unge Høyre og Østfold Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 105 fra Unge Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 106a fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 106b fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 107 fra Akershus Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Dissens 3: Vedtatt med 153 mot 125 stemmer

Forslag 108 fra Østfold Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 109 fra Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 110 fra Olemic Thommessen ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 111 fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 112 fra Møre og Romsdal Høyre og Nordland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 113 fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 114 fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 115 fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 116 fra Olemic Thommessen ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 117 fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 118 fra Buskerud Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 119 fra Sør-Trøndelag Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 120 fra Rogaland Høyre ble anbefalt avvist (ivaretatt i teksten). Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 121 fra Rogaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 122 fra Aust-Agder Høyre, Vest-Agder Høyre og Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Dissens 4: Avvist. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt

Forslag 123 fra Sør-Trøndelag Høyre og Høyres Kvinneforum ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 124 fra Akershus Høyre og Buskerud Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 125 fra Rogaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag 126 fra Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 127 fra Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 128 fra Lene C. Westgaard ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 129 fra Akershus Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 130 fra Oslo Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 131 fra Bærum Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 132 fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 133 fra Oppland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt.

Forslag 134 fra Østfold Høyre ble anbefalt vedtatt med endringer. Forslaget fra redaksjonskomiteen ble vedtatt

Forslag 135 fra Oppland Høyre, Høyres Kvinneforum og Østfold Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, og ble vedtatt med 157 stemmer.

Dissens 5 ble avvist

Forslag 136 fra Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 137 fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 138 fra Høyres Kvinneforum ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 139 fra Nicolai Astrup ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 140 fra Rogaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 141 fra Høyres Kvinneforum og Buskerud Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 142 fra Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 143a fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 143a fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 143b fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist. og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 144 fra Sør-Trøndelag Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 145 fra Rogaland Høyre, Oppland Høyre, Lene C. Westgaard, Unge Høyre og Vest-Agder Unge Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. 9Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 146 fra Oslo Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, og ble vedtatt.

Forslag 147 fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 148 fra Hordaland Høyre ble anbefalt avvist og forslaget ble ikke opprettholdt. Redaksjonskomiteens innstilling ble dermed vedtatt.

Forslag 149 fra Oppland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 150 fra Rogaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 151 fra Rogaland Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 152 fra Akershus Høyre ble anbefalt avvist. Forslaget ble opprettholdt, men falt.

Forslag 153 fra Aust-Agder Høyre og Vest-Agder Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.

Forslag 154 fra Hordaland Høyre ble anbefalt vedtatt. Redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt.