Presseprotokoll nr. 25

Søndag 6. mai fra kl. 10:00 til kl. 10:30
Referent: Torbjørn Sølsnæs

270 Marianne Bårdsgjerde
Takker Yngve som har klart å samle en sprikende redaksjonskomité. SV vil ha 30 arbeidstimer i uken, og dette skal kombineres med elever som tørster slik etter kunnskap at de helst vil jobbe 30 timer i døgnet. Vi må styrke skolen, vi må være modige, tøffe, ambisiøse. Dette klarer ikke Arbeiderpartiet, SV eller Senterpartiet. Dette kan kun Høyre.

181 Tone Irene H Hatteland
Barn skal få lov til å være barn. Jeg er glad for at redaksjonskomiteen foreslår å fjerne punktet om tidlig skolegang. Jeg håper landsmøtet ikke innfører en heldagsskole som kan bli en tvangstrøye på norske foreldre og skoleelever.

133 Olemic Thommessen
Skal vi ha barn som skal ha appetitt på skolen, må vi ikke dytte for mye kunnskap inn i barna våre før de er modne for det. Vi skal ikke føre et løp som fjerner oss fra valgfriheten, vi skal styrke kvaliteten gjennom å sikre at vi har de fysiske rammene som det er behov for og den riktige kunnskapen for barna i skolen.

188 Kirsten Lode
Rogaland Høyre foreslo å styrke sosiallæreren i barneskolen, og dette er tragisk nok tatt bort fra resolusjonsforslaget. Jeg håper landsmøtet kan sørge for at en slik satsing blir tatt inn i resolusjonen.

18 Lisbeth Hammer Krogh
Ulikhetenes reproduksjon kjennetegner Arbeiderpartiets enhetsskole. Vår skole skal gi et tilbud til alle barn uavhengig av sosial bakgrunn. Hva skal heldagsskolen inneholde? Jeg håper det ikke bare skal være engelsk, norsk og matte. Vi må legge til rette for mer fysisk aktivitet i skolen.

237 Cecilie Johanne Frivold
Vi vil ha økt satsing på basisfagene, på forskning. Vi har et lavere kunnskapsnivå enn mange andre land. Vi må satse på sommerskolen, som er et kjempetiltak som har hatt stor suksess i Oslo.

159 Afshan Rafiq
Det er skremmende dårlig innsats fra de rødgrønne når det gjelder å bedre kvaliteten i skolen. Det bekymrer tydeligvis ikke Djupedal at norske elever skårer dårlig i internasjonale målinger, samtidig som vi bruker mer penger per elev enn de fleste andre land. Vi vil at Norge skal være en kunnskapsnasjon. Kunnskapssatsing er også god sosialpolitikk.

243 Per-Eivind Johansen
Kulturskoler kan bli et relativt sentralt begrep i valgkampen. Frem til 2004 ga staten et tilskudd på 90 millioner kroner. Øremerkingen fjernet i 2004 og pengene lagt inn i rammetilskuddet og taket på egenbetaling tatt bort. Dette for å styrke det lokale selvstyret. En satsing på kulturskolen er en satsing på trygge og trivelige lokalsamfunn. Vi må sørge for egenbetalingssatser som ivaretar ønsket om et variert kulturtilbud. I mange kommuner er avgiften satt uanstendig høyt og dette må vi gjøre noe med!