Presseprotokoll nr. 26

Søndag 6. mai fra kl. 10:30 til kl. 12:00
Referent: Lars Andreas Lunde

273 Håkon Rudhaug
Vi skal ikke ha det slik at 1 av 5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive. Det er deilig å høre Torger Ødegård og Ine Marie Eriksen Søreide si at vi skal ha Djupedal-frie soner i skolen.

229 Halvar Wahlgren
En god skole er nøkkelen til fremtiden, for samfunnet så vel som for enkeltindividet. Det forutsetter en god skole, en kultur for læring. Skolen må derfor ha motiverte, dyktige lærere. Eleven må utvikle gode ferdigheter. Det må satses på læringsstrategier som skaper kreativitet og entusiasme. En god skole er noe av det viktigste vi kan gi våre barn og unge.

96 Anne Lorge Riise
Hvis vi skal gjennomføre et vellykket kunnskapsløft trenger vi barn som tar til seg kunnskap. Det er derfor viktig at fysisk aktivitet tas inn i kunnskapsløftet. Situasjonen i dag er at barn er mindre og mindre fysisk aktive. Fokus på kosthold og fysisk aktivitet har aldri vært viktigere. Jeg vil vise til et prøveprosjekt vi har hatt i Lørenskog kommune med styrket fysisk aktivitet. Det har gitt gode resultater.

138 Kai Magne Rødningsby
Dette er kanskje som å banne i kirken. Men jeg er skeptisk til å pålegge nye ting i skolen. Det gjelder spesielt å pålegge to obligatoriske fremmedspråk. Det er viktigere å styrke de fagene vi har i skolen. Vi må sette fokus på å integrere og skape resultater for de som er i skolen. Vi må sette større fokus på å ivareta og gi muligheter for god læring i de fagene som er i skolen fra før, fremfor at elevene skal lære seg tysk eller fransk til ferieturene i syden. Jeg foreslår derfor følgende endringsforslag til resolusjonen: Høyre vil styrke opplæring i fremmedspråk i skolen.

265 Fredrik Bjercke Punsvik
Læringsmiljø er viktig. I dag ser det ikke ut i klasserommet. Søppel ligger og flyter. Det er mye bråk i klasserommet. Jeg har ennå ikke fått en eneste anmerking selv om jeg vet at jeg ofte bråker og forstyrrer undervisningen. Læringsmiljøet i den norske skolen er forferdelig. Derfor er det flott at dette fikk plass i rapporten. Nå er det opp til politikerne å sørge for at noe blir gjort.

278 Aleksander Kjønsø Karlsen
Jeg skal snakke om lærerne våre. Deler av dem holder ikke mål. Jeg har opplevd at lærere ikke møter til timen, og at de setter inn en ubrukelig vikar. For en stund siden var jeg på Universitetet i Tromsø. Vi hadde der en forelesning av en professor i norsk. Han så ganske tørr og kjedelig ut. Jeg tenkte på at når vår norsklærer i skolen skulle snakke om litteratur, fikk man lyst til å sove i klasserommet. Men vi fikk høre en ekstremt flink professor som fikk oss alle til å lese Hamsun når vi kom hjem. Derfor sier jeg: Støtt Unge Høyres forslag om evaluering av lærerne.

280 Daniel Torkildsen
Er vi i stand til å utvikle velferdssamfunnet med dagens skole? Svaret på det, med dagens regjering og dages kunnskapsminister, er nok dessverre nei. Finland scorer høyt på internasjonale kunnskapstester. Undersøkelser viser at 20 prosent av elevene i den norske skolen har så dårlige kunnskaper at de ikke kommer videre. Vi må bearbeide de rødgrønne, som åpenbart er på fell kurs.

292 Stian Fredrik Skalle
Jeg har blitt fortalt at industrialderen er forbi i Norge. I stedet skal vi satse på kunnskap. Kunnskap forutsetter at visse verktøy må være på plass før man begynner på en høyere utdanning. Skal du lykkes med høyere utdanning i Norge, er vi nødt til å sikre oss noen redskaper som gjør dette mulig. Vi snakker om språkutdanningen i skolen. Mange studenter har betydelige språkproblemer når de begynner å studere. Mange kan ikke engelsk. De får problemer når mange lærebøker i høyere utdanning er på engelsk. Det samme gjelder matematikk. Mange har for dårlige matematikkunnskaper når de begynner på en høyere utdanning. Vi må sette norske studenter i stand til å konkurrere slik at vi blir de beste i verden.

57 Arnt Ivar Pedersen
Økt kunnskap i skolen handler om at den enkelte skole leverer. For å sikre en slik utvikling, må vi gi foreldrene større innflytelse over utviklingen i skolen. Alle foreldre har et indre ønske om mer innflytelse i skolen. I dag er strukturen i samarbeidet mellom skolen og foreldrene slik at de viktige sakene ikke er på dagsorden. Ågi foreldrene styringsrett gjennom driftsstyrer, der resultatene i skolen blir kjent og brukt som redskaper for videre utvikling, vil styrke skolen.

Dirigenten kunngjorde kirkepause frem til kl. 12.00. Det ble informert om kirker i nabolaget.