I Dagsrevyen 30. januar sa helseministeren at sykehusene er pålagt å ta i mot kvinner som ønsker å ta abort, uten henvisning fra fastlegen.

- Jeg kommer til å sende et brev til sykehusene og gi beskjed om både at en skal få rett til å få utført abort uten henvisning, og at en skal være klar på at en for eksempel kan gi en forhåndsdekning av utgifter hvis kvinnen ikke har råd til å dekke reisen selv, sier Høie.

Han er opptatt av at mange kvinner kan være usikre på hva fastlegen deres står for, og hva de vil møte på fastlegekontoret.

- Ved en hver sånn usikkerhet anbefaler jeg heller at man tar direkte kontakt med sykehus, sier helseministern.