- BPA innebærer økt selvstendighet for den enkelte, og ikke minst for familier med hjemmeboende barn med nedsatt funksjonsevne er dette en etterlengtet rettighet, sier Tone W. Trøen, helsepolitisk talsperson i Høyre.

I ordningen er det brukeren som har rollen som arbeidsleder og skal organisere den personlige assistenten ut fra egne behov. Innenfor gitte rammer kan brukeren styre hva assistenten skal gjøre og til hvilke tider, slik at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

- Høyre har kjempet for å få lovfestet denne rettigheten i mange år. Hittil er det noen som har vært så heldige å bo i en kommune som tilbyr brukerstyrt personlig assistent. Nå er ordningen endelig rettighetsfestet og gjelder for alle. Jeg tror vi alle deler visjonen om at vi ønsker et samfunn der alle kan delta. For mange kan en brukerstyrt assistent bidra til nettopp dette, sier Tone W. Trøen.

For 2015er det lagt inn 300 millioner kroner i statsbudsjettet for å finansiere denne ordningen i kommunene.

- For Høyre er BPA-ordningen mye mer enn et verktøy for å få flere i arbeid. BPA er en frihetsreform som gir funksjonshemmede mulighet til å leve normale liv, delta i samfunnet og ha familie. For mange har brukerstyrt personlig assistent vært redningen fra et liv på institusjon. Det har gitt dem makten og styringen i eget liv, avslutter Trøen.