Av Ine Eriksen Søreide, leder av utenriks- og forsvarskomiteen (Høyre)

I dag setter saudiske kvinner seg i bilen for åutfordre verdens eneste forbud mot at kvinner kjører bil. Om morgenen den 22. mai ble Manal al-Sharif arrestert i sitt hjem fordi hun hadde kjørt bil. Saudi-Arabia er det eneste landet i verden som nekter kvinner å kjøre bil. Regler om at alle kvinner skal underlegges en mannlig verge – far, mann, bror eller sønn – fratar kvinner bevegelsesfrihet og selvstendighet. Human Rights Watch sier det slik: «For saudiske kvinner innebærer det å bli voksen ingen rettigheter, bare plikter.»

Saudi-Arabia ser ut til åvære det landet den arabiske våren glemte.

Den siste Universal Periodic Review om Saudi Arabia i FNs Menneskerettighetsråd tok opp temaer som dødsstraff, tortur, religiøse minoriteters stilling, beskyttelse av menneskerettighetsaktivister, ytringsfrihet og særlig kvinners rettigheter. Canada tok spesielt opp forbudet mot at kvinner kjører bil. I den store konteksten kan det virke som et veldig lite problem, men i realiteten er det jo uttrykk for noe langt mer, nemlig en grov og systematisk undertrykking av kvinner. Hele begrunnelsen er å hindre kvinner i å bevege seg fritt, og dermed selvsagt å forhindre selvstendighet og frihet. En ytterligere faktor som understreker hvor innskrenket kvinners bevegelsesfrihet er, er at Saudi-Arabia ikke har noe offentlig transportsystem som alternativ til bil.

8. november 1990 ble det utstedt en fatwa i Saudi-Arabia som forbød kvinner åkjøre bil. Siden 2005 har det vært mange diskusjoner om dette i landet.

Den 4.mai i år startet saudiske kvinner en Facebook-gruppe, der de annonserte at de i dag vil kjøre bil. Kampanjen følges også opp på Twitter. Dette har blitt fulgt av flere arrestasjoner av kvinner som har blitt tatt for å kjøre bil, og noen av dem for at de i tillegg har lagt ut videoklipp av sine aktiviteter på YouTube. Manal al-Sharif ble arrestert etter å ha lagt ut et sånt klipp, og hun ble holdt i arresten i nesten ti dager og sluppet ut først da hun lovet å ikke delta i aksjonen.

Det er grunn til åvente sterk opposisjon internt mot aksjonen. Menn er blitt oppfordret til å bruke båndene påhodeplaggene sine til åslåkvinnelige aksjonister. Sist kvinner aksjonerte mot kjøreforbudet fikk de få som viste dette motet, reiseforbud i ett år, de mistet jobben i to og et halvt år, og de ble fordømt av presteskapet.

Saudi-Arabia er en viktig samarbeidspartner for vestlige land. Det er imidlertid viktig at Norge legger de samme standardene til grunn i forhold til menneskerettigheter uansett hvilket land det er snakk om. Det måikke være sånn at det er lettere åkritisere land som ikke betyr noe, enn land som er viktige.

I dag blir det viktig å se i Saudi-Arabia det som nå ses andre steder i den arabiske verden: en massiv og pågående protest mot undertrykking. Vi må støtte saudiske kvinners rettigheter, og jeg ønsker dem lykke til med dagens aksjon.