Riksrevisjonen la tirsdag fram en rapport med knusende kritikk av politiets innsats mot organisert kriminalitet.

- De fleste av de forhold som rapporten tar opp, har vært kjent i lang tid. Det er derfor justisministerens ansvar at arbeidet mot den organiserte kriminaliteten mangler koordinering og målretting, sier Anders B. Werp, som sitter i justiskomiteen.

- Høyre har ved flere anledninger og over lang tid etterlyst en strategi mot organisert kriminalitet fra regjeringen. Det eneste svaret vi har fått, er fagre ord, forteller Werp.

Derfor legger Høyre i dag fram et forslag til strategi og tiltak mot organisert kriminalitet.

Høyre krever bla intensivert politispaning og internasjonalt samarbeid, samt en kraftig opptrapping av arbeidet med soningsoverføring, slik at dømte utenlandske statsborgere blir sendt til sitt hjemland for å sone.