34 prosent mener at Høyre har den beste politikken innenfor forskning og høyere utdanning, viser en undersøkelse utført av Respons blant Unios 280000 medlemmer. 20 prosent velger Ap. og 13 prosent SV som beste forskningsparti. Dette er en velgergruppe hvor 60 prosent stemmer rødt ved valgurnene.

–Resultatet er et markant brudd med det våre medlemmer vanligvis gjør av politiske vurderinger, sier leder for Unio, Anders Folkestad. Han mener at Ap. har en jobb å gjøre når det gjelder å gjenopprette tillit i forskningsmiljøene.

–Endel av partiene, inkludert Arbeiderpartiet, forklarer kritikken fra fagfolk med at det er forskningslederne som kjemper for sitt, men denne undersøkelsen viser at synet på Ap. som et parti som ikke satser på forskning, har betydelig feste også blant dem som er på arbeidstagersiden, sier Folkestad.

Les hele i Aftenposten