Hovedfunnene:

  • Fra i fjor til i år steg de kommunale avgiftene med 4,5 prosent. Det er over dobbelt så mye som inflasjonen, som er forventet å stige med to prosent.
  • De fire siste årene har de kommunale avgiftene økt med 24,9 prosent, mens inflasjonen i samme periode har steget med 10,4 prosent
  • Vannavgiften er den av de kommunale avgiftene som har steget mest, med 29,7 prosent de siste fire årene

- Det er for å si det rett ut vanvittig og totalt unødvendig, sier Dag Refling i Huseiernes Landsforbund om avgiftsøkningene i norske kommuner.

På toppen av avgiftsveksten kommer eiendomsskatten, som stadig flere kommuner innfører. I 2001 hadde 26,3 prosent av kommunene skatt på bolig. I år er andelen kommet opp i 44,9 prosent.

- Vi mener det er mulig å påstå at kommunene nå melker innbyggerne sine gjennom stadig økte avgifter og skatt, sier Refling.

Kommuneoversikten avslører hvilke kommuner som er billigst og dyrest.

Høyre-styrte Sola kommune i Rogaland kan sole seg i glansen igjen. Etter at Stavanger (også Høyre-styrt) toppet listen over de billigste kommuner i fjor, er Sola tilbake som landets billigste avgifts-kommune i år, med 5845 kroner i samlede kommunale avgifter.

Les også:
Blå kommuner er billigst å bo i

Les hele saken i VG papirutgaven, 30.08.11