Det har gått opp for Høyre-familien at et aktivt Senior Høyre når frem til viktige velgergrupper – hver fjerde velger er nå i senior-alder, og om noen år stiller hver tredje velger i seniorklassen.

Vi står foran en valgkamp der Senior Høyre skal delta med stor energi. Men før det skal partiet gjennom en viktig nominasjonsprosess. Det må bli en prioritert oppgave i alle kommuner å nominere dyktige senior-kandidater som er villige til å gjøre en innsats i lokalpolitikken. Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, også når det gjelder alder. Høyre må gjøre sitt til for å rette opp den skjeve fordelingen vi har i dag.

Senior Høyre gleder seg over at den nye regjeringen tar opp saker vi har kjempet for lenge. Jeg vil nevne som eksempel vår innsats mot aldersgrenser som er gått ut på dato og kamp mot aldersdiskriminering. Dette er sentrale tema i regjeringserklæringen, og vi vil følge aktivt opp når sakene kommer på bordet.

Det er også grunn til å glede seg over at Statens Seniorråd skal bli en tenketank for aktiv seniorpolitikk, ledet av tidligere håndballspiller og statsråd fra Høyre Wenche Frogn Sælleg. Også Senior Høyres leder er med i Rådet, som skal legge en hovedvekt på aktive eldre og forebyggende tiltak; helt i tråd med Senior Høyres program ”Ung i dag – gammel i morgen.”

Til slutt et ferskt eksempel på at vi har fått en regjering som bryr seg og som gir svar på tiltale: For tre uker siden vedtok Rogaland Senior Høyre en uttalelse om behovet for bedre tannhelse for eldre. Kort tid etterpå mottok vi et omfattende svar fra Bents departement om hvordan utfordringene skal bli fulgt opp.

Avslutningen fortjener oppmerksomhet: ”En samlet politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet setter svært stor pris på høy aktivitet i seniorlagene til Høyre”. Et sånt brev har jeg aldri fått før fra noe departement! Takk til Bent Co.