- Norsk deltagelse i Horisont 2020 er av stor betydning for Norge og norske forskningsaktører. Høyre har lenge etterlyst klare svar fra regjeringen, og er fornøyd med at regjeringen nå endelig går inn for norsk deltagelse i dette viktige forskningssamarbeidet, sier Henning Warloe, Høyres forskningspolitiske talsmann.

- Det er bra at regjeringen endelig klargjør norsk deltagelse i Horisont 2020, men dette burde ha kommet i forbindelse med forskningsmeldingen. Da hadde forskningsmiljøet sluppet to måneder med usikkerhet, legger han til.

EUs forskningssamarbeid gir Norge adgang til verdens største forskningssamarbeid.

For Høyre har det aldri vært noe annet aktuelt alternativ enn full norsk deltakelse i Horisont 2020. Regjeringen har derimot skapt et inntrykk av at den har lett etter andre alternativer, noe som har skapt unødvendig usikkerhet om veien videre.

- Full deltagelse i Horisont 2020 vil være avgjørende for videre internasjonalisering av norsk forskning, fortsetter Warloe.

- I dagens globaliserte verden er i prinsippet all forskning og kunnskapsutvikling basert på internasjonalt samarbeid og publisering av resultater. Dette er noe norske forskningsmiljøer høster store gevinster av, i form av synergieffekter og innovasjoner som oppstår i samarbeid om forskning og når nye ideer og resultater utveksles.

- Norsk deltagelse i EUs forskningsprogrammer koster, men betydningen for norsk forskning gjør at det er verdt det. Vi må ha en tydeligere og mer offensiv strategi for hvordan norske forskningsmiljøer kan hente mer ut av den norske deltagelsen i EUs forskningsprogrammer, avslutter Warloe.