Rektoren ved skolen innrømmer at de har utbetalt svart lønn til lærere og unndratt både skatt og arbeidsgiveravgift. Lærerene bekrefter ordningen, men sier de selv har jobbetfor å rydde opp. Nå krever Aspaker at det blir ryddet opp. I et brev til kunnskapsministeren skriver hun.

«Utdanningsdirektoratet skal nylig være varslet om store samarbeidsproblemer mellom rektor og lærere ved Den norske skole på Gran Canaria, og det er fremsatt påstander om ulovlige forhold ved skolen, herunder avlønning av lærere som jobber svart.» skriver hun.

- Denne skolen får offentlig støtte fra Norge, det er flere hundre elever der, og da må vi være sikre på at elevene får et forsvarlig skoletilbud, sier Aspaker til NRK.no.

Derfor må kunnskapsminister Kristin Halvorsen svare på om hun vil granske saken:

- Vil statsråden bidra til at det blir satt i gang undersøkelser ved Den norske skolen på Gran Canaria for å avdekke eventuelle brudd på vilkårene for statsstøtte, og til en gjennomgang av forholdene ved skolen for å sikre at elevene får et forsvarlig skoletilbud? spør Aspaker, som ikke er overbevist om at driften er under kontroll.

Les hele saken på NRK.no