Målet er en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Transportsektoren skal være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet og at Norge når klimamålene i 2030.

-Partiene er enige om at bilavgiftene skal stimulere til en grønnere og sikrere bilpark. Vi er enige om viktige prinsipper for fremtidens bilavgifter, som vil gi helt nødvendig forutsigbarhet for både forbrukere og næringslivet, sier Høyres parlamentariske nestleder Nikolai Astrup.

-Fremskrittspartiet er glad for at vi nå får billigere, sikrere og nyere biler på norske veier. Vi er svært godt fornøyd med at vi har fått med de andre partiene på å legge gulrot og ikke pisk-prinsippet til grunn for fremtidens bilavgifter, sier Gjermund Hagesæter, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

- Vi sørger for at miljøvennlige valg skal lønne seg for forbrukerne, og at utslippene fra bilparken blir redusert. Slik sikrer vi at klimamålene følges opp med handling, sier KrFs Hans Olav Syversen, leder i finanskomiteen.

- Det skal være lønnsomt for folk å ta grønne valg. El-bileierne vil nå få den tryggheten og forutsigbarheten som er nødvendig for at bilparken skal bli mer klimavennlig. At alle avgiftsfordelene for el-biler skal være uendret frem til 2017 er helt avgjørende for å sikre en klimavennlig bilpark, sier Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen fra Venstre.

Med denne enigheten unngår vi den uforutsigbare avgiftspolitikken som ble ført under de rødgrønne. Det holder å vise til biodieselavgiften og premieringen av dieselbiler som eksempler på dette, uttaler de fire partiene.

Se hele enigheten her.