- Jeg har fulgt denne saken siden juni, sier Høyres stortingsrepresentant Arve Kambe.

Les hele saken her.

Årsaken til skjemaproblemet er at Myrholdt har slått seg sammen med nabogårdene om å drive samdrift i et stort fjøs. Samdrift gir bønder økt lønnsomhet, løfter investeringsevnen og gjør også arbeidshverdagen enklere.

Samlet

- Et samlet Storting har oppfordret bønder til å satse på samdrift. Det er veldig betenkelig om staten skal skape gjeldsslaver i en næring som trenger politisk drahjelp og gode rammevilkår, sier Kambe.

Han er bekymret for at driftsformen Myrholdt har valgt møter stor motstand i skjemaveldet.

- Høyre forventer at regjeringen rydder opp denne saken. Vi skal følge godt med, og tar sikte på å følge opp saken i Stortinget om nødvendig, konstaterer Kambe.

Også næringslivet

I dagens DN signaliserer landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) at det nå vil bli satt strek over kravet mot bonden. Men Høyre vil gripe roten av problemet:

- Vi må også redusere skjemaveldet som møter næringsdrivende, avslutter Kambe.