Høyre deler NHOs ønske om å bruke mer moderne metoder i samferdselssektoren.

Offentlig-privat

- Hvis du ruller ut en hageslange i biter, blir det dårlig trykk. Vi trenger mer helhetlig planlegging og utbygging. Det får man med Høyres løsninger, sier Ingjerd Schou.

Blant annet har Høyre foreslått å åpne for å bruke mer offentlig-privat samarbeid og prosjektfinansiering. Det vil gi lengre utbyggingsstrekninger, mer helhetlig planlegging og nesten halvere utbyggingstiden.

- Jeg liker lukten av asfalt, og OPS og prosjektfinansiering gir mer vei for pengene, fastslår Ingjerd Schou.

Bompenger

Handlingsregelen forutsatte at oljepengene skulle brukes til vekstfremmende skatteletter, forskning, utdanning og infrastruktur. Siden 2005 har 260 mrd. oljekroner funnet veien inn i statsbudsjettet. Men likevel har det ikke blitt mer penger på vei.

- Forrige gang Høyre satt i regjering ble 9 av 10 oljekroner brukt som handlingsregelen tilsa. I dag bruker regjeringen kun 1 av 10 kroner til disse formålene. Halvparten av pengene regjeringen investerer i veiene våre kommer fra bompenger, påpeker Schou.