Tirsdag 6. september publiserte NRK en rundspørring som viste at nesten halvparten av toppkandidater i kommunene landet rundt svarer de enten frykter eller er sikre på at deres kommune ikke er klar for å innføre reformen.

- Dette fremstår mer og mer som et prestisjeprosjekt som hastegjennomføres for ”å gjøre noe”, uten å se konsekvensene for kommuner og pasienter, sier Høyres nestleder Bent Høie.

Han legger til at hadde regjeringen klart å løse utfordringen de satte ut for å løse hadde reformen blitt møtt lokalt av entusiasme, ikke som i dag: frykt og usikkerhet.

Høie mener det er svakt av helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen, når hun svarer på kritikken med bare å si til NRK: ”Altså, hva er opposisjonens alternativ?”

– Det tyder på at statsråden fulgte for dårlig med når Stortinget behandlet reformen, men vi går heldigvis ikke lei av å gjenta Høyres politikk, sier Høie.

Han ramser opp følgende tiltak som Høyres viktigste alternativer:

• Rust opp kommunenes eget helsetilbud med øremerkede midler, heller enn å sende dem en regning for at befolkningen må på sykehus.

• Ikke innføre et system som gjør at det lønner seg for kommuner at befolkningen ikke får nødvendige helsetjenester, fordi det blir så dyrt for dem.

• Sett tydelige krav til kompetanse og kvalitet i viktige helsefunksjoner, så vi får ordentlige fagfolk der de trengs. Høyre sier nei til regjeringens såkalt ”profesjonsnøytrale” lov.

• Styrk det helsefaglige tilbudet til eldre på sykehjem med flere sykepleiere, bedre medisinhåndtering, aktivisering og dedikerte sykehjemsleger – så færre trenger sykehusopphold.

• Legg til rette for bedre samarbeid og samhandling mellom små kommuner, slik at alle innbyggere får tilgang til faglig godt nok helsetilbud, og ikke diskrimineres fordi kommuner ikke kan tilby god nok ekspertise alene.

Høie understreker at målsetningene i reformen er viktige, men at regjeringen gjør helt feil grep for å nå dem.

– De har satt for mye blind tillit i skrivebordstiltak som neppe vil fungere for kommunene og pasientene i den virkelige verden, sier Høie.

Målet er at kommunen skal bygge opp alternative tilbud samt forebygge sykehusinnleggelser. Om regjeringen gjør dette realistisk for lokalpolitikerne er mer usikkert, i følge både kommunene selv og eksperter på området.

- Det virker som om helseministeren ikke har skjønt at god samhandling forutsetter klar ansvarsdeling, sier Høie. - Høyre vil tydeliggjøre kommunene og statens oppgaver, slik blir det samarbeid, ikke sammenblandinger. Tempoet i overføringen av oppgaver og ansvar til kommunene må være styrt av kommunenes mulighet til å løse oppgavene, ikke statens ønske om å spare penger, forklarer han.

Til tross for målet om mer samhandling har regjeringen løpt mye alene her. Kritikk fra organisasjonene er ikke blitt hørt, kommuners bekymringer er ikke tatt på alvor og regjeringen har ikke svart på samarbeidsinvitasjonene våre. Heldigvis klarte de borgerlige partiene å vise at vi samarbeidet og stod samlet om et alternativ til regjeringens opplegg.

Høie sier at helseministeren gjerne må være uenig i Høyres politikk.

- Men at hun ikke har satt seg inn i den gjør det ikke greit å tre denne reformen ned over hodet på kommunene.