- Det er felles for alle borgerlige partier at vi ønsker en tydeligere og bedre frivillighetspolitikk enn den rødgrønne regjeringen har. Vi er enige om at vi vil ha mindre byråkrati for organisasjoner og lag, bedre momskompensasjon og økt skattefradrag ved gaver, sier høyreleder Erna Solberg.

Gode kår for frivilligheten er viktig for alle de borgerlige partiene.

- Vi er enige om en tydeligere prioritering av frivilligheten. Frivilligheten betyr ekstremt mye for velferden i Norge og for å skape gode lokalsamfunn. Den fungerer som et lim i samfunnet, sier Erna Solberg.

Her er noen av punkteneFremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre presenterte mandag:

  • Bedre inntektsmuligheter: Kraftig øke gavefradrag (fra 12’ til 25’ for private, 12’ til 100’ for bedrifter)
  • Mindre byråkrati: Foreta en helhetlig gjennomgang av de nasjonale støtteordningene for frivilligheten, samt utarbeide en konkret plan for samordning og forenkling for frivillige organisasjoner. Allerede i statsbudsjettet for 2014 vil partiene innføre lønnoppgaveplikt i frivillige organisasjoner først ved 8 000 kroner, arbeidsgiveravgiftsplikt først ved 50 000 kroner per ansatt og 500 000 kroner per organisasjon.
  • At «Herreløs arv» skal tilfalle de frivillige organisasjonene i stedet for staten.
  • Bedre momskompensasjonsordningen slik at det blir en reell kompensasjon. I statsbudsjettet for 2014 vil partiene begynne dette løftet ved å styrke momskompensasjonsordningen med 100 mill. kroner.
  • Mer forutsigbarhet: Sikre at en større del av støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner gis som driftsstøtte og ikke prosjektstøtte.
  • Forbedre Frivillighetsregisteret: Ta utgangspunkt i organisasjonenes ønsker, ikke statens behov, samt sikre en fullfinansiering av registeret.