På Frivillighet Norges topplederkonferanse i 16. januar skal alle partilederne på borgerlig side delta i en debatt om rammevilkårene for det sivile samfunn. Tiltak for å styrke de frivillige organisasjonenes uavhengige økonomiske stilling og redusere byråkratiet er to av områdene som samler opposisjonen om hvordan vilkårene for frivilligheten må styrkes.

Tiltak

I partienes alternative budsjett for 2012 gikk en samlet opposisjon inn for følgende tiltak:

• Styrke momsrefusjonsordningen med 200 mill. kr.

• Utvide fradraget for gaver til frivillige organisasjoner fra 12.000 kr til 25.000 kr.

• Øke grensen for lønnoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8.000 kr.

• Øke grensen for arbeidsgiveravgiftsplikt til 50.000 kr per ansatt og 500.000 kr perorganisasjon.

- Et godt samfunn vokser frem nedenfra, fra engasjement og innsatsvilje i det sivile samfunn, blant enkeltmennesker og familier. Frivillige organisasjoner gjør en fantastisk innsats i det norske samfunnet. Det må vi vise at vi setter pris på, også i utformingen av politikk, sier Høyres leder Erna Solberg.

- Vi har et likt syn på hvilken rolle frivillige organisasjoner spiller i samfunnet, sier Solberg i en kommentar til Dagbladet 16. januar.

Forenkling

Frivillighetsregisteret som ble åpnet i 2009 skulle forbedre og forenkle samhandlingen mellom frivillig sektor og offentlige myndigheter.

- Frivillige organisasjoner må forholde seg til byråkratiske ordninger som tar mye tid og krefter som kunne vært brukt på innsats for andre. Vi vil forenkle de frivillige organisasjonenes hverdag. Arbeidet med å videreutvikle frivillighetsregisteret til å bli et knutepunkt for opplysninger om organisasjonene og en reell forenkling for frivilligheten går for sakte, sier Solberg.

- Sammen med Venstre, KrF og Frp krever vi at regjeringen får fart på dette arbeidet slik at registeret blir det verktøyet for frivilligheten det var ment å være, avslutter Solberg.