Av Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre

I disse vonde dagene ser vi et utrolig samhold, en stor innsats og mye medmenneskelighet i det norske folk. Når vi er rammet av den verste voldshandlingen i fredstid, viser Norge seg fra sin beste side. Feriegjester reddet ungdom fra vannet, tilfeldig forbipasserende hjalp bombeofre til ambulansen kom, tusenvis strømmer ut i gatene for å vise støtte til de rammede og til de verdiene Norge er bygget på. Helsepersonell, politi og redningsmannskap gjorde en imponerende innsats under ekstremt press. I tiden fremover vil mange fortsatt trenge støtte og hjelp for å komme gjennom en tung tid. La oss også i tiden fremover følge oppfordring om å ta hverandre i hendene, og holde fast.

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon er aller hardest rammet av det som kan betegnes som et politisk attentat. Langsomt går denne grusomme ugjerningen opp for oss, og den er ikke til å fatte. Men dette angrepet var rettet mot verdier vi står sammen om. Retten til å drive politisk arbeid fritt og trygt, uten frykt for vold. Verdien av et mangfoldig samfunn der det er raushet og toleranse for ulike meninger og livssyn. Sammen med politikere fra Arbeiderpartiet og andre partier har jeg jobbet for å fremme menneskerettigheter og frie demokratier i Kina, på Cuba og andre steder i verden. Lenge har vi tatt disse verdiene som en selvfølge her hjemme. Attentatet den 22.juli viser at denne kampen også må kjempes i Norge.

Dette er ikke en krig, det er en fredelig kamp der respekten for menneskeverdet er en grunnleggende verdi. Ingen ideologi eller politisk holdning kan legitimere vold. Vi må ha toleranse for ulike meninger, men aldri for vold og trusler. Vi må ha en fredelig samtale om hvordan vi skal utnytte mulighetene og løse utfordringene som et flerkulturelt samfunn skaper. Det er en tankevekker at det verste anslaget mot våre barn, mot Norge og mot våre verdier ble begått av en norsk mann fra vårt eget samfunn. Dette viser at den mest alvorlige trusselen vi står overfor, er de som ikke respekterer menneskeverdet og demokratiet, uavhengig av deres ideologiske eller politiske tilhørighet.

De sterke markeringene i hele landet viser den enorme støtten til menneskene som er rammet, og til de demokratiske verdiene som Norge er bygget på. Vi må stå skulder ved skulder på tvers av politiske partier for å forsvare disse verdiene også i fremtiden. Jeg oppfordrer alle til å slutte seg til Oslos ordfører Fabian Stang, som under minnemarsjen 25.juli sa følgende: La oss straffe drapsmannen med mer toleranse, mer raushet og mer demokrati.