- Vi har det siste året sett en urovekkende utvikling der PST anslår at 70 personer har reist fra Norge til Syria som fremmedkrigere, sa statsminister Erna Solberg.

Statsministeren understreket at hun var glad for at initiativet til felles møte fra KS. Høyre-ordfører Tage Pettersen fra Moss var blant dem som delte sine erfaringer med ordførerkolleger og regjeringen om hvordan de jobber med forebygging og rehabilitering.

- Et av regjeringens viktigste prosjekter handler om trygghet i hverdagen. For mange handler det om å føle tilhørighet i et samfunn. Mange av de som radikaliseres mangler tilhørighet og søker tilflukt i ekstreme miljøer, sa Solberg.

Flere delte erfaringer om hvordan de arbeider med å bekjempe radikalisering i sine kommuner. Byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland(H) fortalte om hvordan Oslo kommune jobbet målrettet mot radikalisering.

- I Oslo jobber vi målrettet mot radikalisering og voldelig ekstremisme gjennet et tett og godt samarbeid mellom skole, barnevern, sosialtjeneste og politi. Sammen med Oslopolitiet er vi enige om 27 konkrete tiltak. Vi har utviklet et eget undervisningsopplegg i skolen, en veileder som hjelp for å avdekke radikalisering hos ungdom og rutiner for møtet med personer som kommer hjem etter privat krigsdeltakelse i utlandet, sier Stian Berger Røsland.

Ordføreren i Moss, Tage Pettersen(H), understrekte behovet for mer statlig bistand, særlig til kompetanseutvikling og til å følge opp og avradikalisere hjemvendte fremmedkrigere. Mange av de 70 nordmennene som har dratt til Syria som fremmedkrigere, kommer fra Østfold.

- Jeg er veldig glad for at vi har en regjering som setter radikalisering så tydelig på dagsorden og som presser oss kommuner til å ligge i forkant av utfordringen. Vi må få bistand til å avradikalisere disse menneskene som kommer tilbake til sine hjemkommuner slik at vi også kan forsikre andre om at vi fortsatt har et trygt lokaltsamfunn. Kommunene må ikke bli overlatt til seg selv. Det er viktig at regjeringen bidrar og hjelper oss videre, sier Tage Pettersen.

Regjeringen har lansert en dynamisk handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Der spiller kommunene en sentral rolle. I vår kommer en egen veileder for hvordan kommunene kan jobbe for å lykkes lokalt. Les handlingsplanen her