Formålet med prisen er å sette fokus på kommunenes kulturengasjement og deres innsats for et godt og allsidig kulturtilbud for innbyggerne. For 2011 er det lagt spesiell vekt på arbeidet med forankring av kulturloven og kultur som samfunnsbygger.

Den gjeve prisen gikk til Sandnes med begrunnelse i at kultur blir brukt som et sentralt virkemiddel i identitetsbyggingen og byutvikling lokalt. Sandnes er en kommune i vekst med et raskt økende folketall og med 43 prosent av befolkningen under 30 år, står kommunen overfor store utfordringer.

Norsk kulturforum viser også til at kulturarbeidet i kommunen er preget av langsiktighet, utvikling, medvirkning og omstilling. Byggingen av Sandnes kulturhus har betydd svært mye for utvikling av dansekunst og musikkteater i regionen, blant annet gjennom oppbyggingen av RAS – Regional Arena for Samtidsdans. I tillegg har etablering av Vitenfabrikken, Kinokino - senter for kunst og film og Vågen videregående skole også vært viktige kultursatsinger. Barn og unge blir tatt på alvor i kommunen blant annet gjennom prosjektet Barnas by der barns ønsker og tanker om fremtiden blir visualiserte.

En glad ordfører

Sandnes-ordføreren Norunn Østråt Koksvik diplom og et kunstverk fra kulturminister Anniken Huitfeldt som bevis på at Sandnes er Årets Kulturkommune I 2011. Kulturministeren trekker frem byggingen av kulturhuset som en viktig start for kultursatsingen i Sandnes. – Juryen trakk fram helheten, og det vil jeg også. Åtenke helhetlig, legge langsiktige planer, involvere barn og unge, alt dette er med på å gjøre Sandnes til kulturkommune, sier en glad ordfører til aftenbladet.no.

Et eksempel til etterfølgelse

- Jeg vil gratulere Sandnes kommune med en velfortjent pris! Sandnes har gjennom lang tid arbeidet målrettet for å gi innbyggerne gode rammer for kulturopplevelse og - ikke minst – deltagelse. Gjennom sin store satsing i ”Europeisk kulturby” prosjektet løftet kommunen lista atskillige hakk, og fremstår i dag som en kommune med appell til morgendagens innbyggere. Det handler om politisk vilje, klarsyn og målrettet arbeid over tid – en varm gratulasjon til Sandnes Høyre! Sier kulturpolitisk talsmann i Høyre Olemic Thommessen.

Les hele saken på Aftenbladet.no