– Det er trist at bare ukritiske politikere får slippe inn i landet. Dette viser med all tydelighet et regime som gjør alt for å skjule sannheten om hvordan de bryter menneskerettighetene, sier Jan Tore Sanner.

Etter planen skulle Høyre-nestlederen til Cuba lørdag denne helgen.

Formålet med reisen var å gjøre seg bedre kjent med landet og utvide kontakten med det sivile samfunn og den demokratiske opposisjonen.

Første gang Sanner ble nektet visum, var like før påske. Denne gangen hadde han invitasjon fra den norske ambassaden i Havanna, men likevel ble søknaden avslått.